Vurdering i historie

I disse to videoene ser vi på hvorfor historiefaget trenger utforskende oppgaver og ikke prøver. Vi ser også hvordan man kan vurdere utforskende oppgaver. Under hver video finner du lenker til ressurser som nevnes i videoen.

Video 1/2: Hvorfor historiefaget trenger utforskende oppgaver

Her er de eksemplene på historieoppgaver som blir nevnt i videoen->

Video 2: Hvordan vurdere utforskende oppgaver

Her er vurderingsskjemaene som blir nevnt i videoen->

Her er modellen for overflatelæring og dybdelæring, som brukes i video 1 og som er hentet fra boka “Vurdering uten prøver” (Nils Håkon Nordberg, Universitetsforlaget 2021). Her kan du bestille boka.
Her er en modell av hierarkiet i LK20, som vises i video 2.