Historie på tvers vg3

Lanseres februar 2022. Foreløpig tema-oversikt:

31. Den industrielle revolusjon – England vs verden
32. Ressurser i historien: Gull vs kull
33. Imperiers vekst og fall: Det britiske imperiet
34. Industrialisering og hamskifte i Norge
35. Ressurser i historien: Te og opium
36. Kolonialismen
37. Ressurser i historien: Diamanter
38. Kampen for nasjonal frihet 1775-1975
39. Kampen for Norges nasjonale frihet 1814-1905-1945
40. Kampen for individets frihet – 1776-1994
41. Slik ødelegger man et demokrati
42. Hvorfor hogger vi ikke lenger hodet av hverandre – synet på forbrytelse og straff
43. Hvorfor handler historien hovedsakelig om menn?
44. Et kapittel om LGBT – eller kjærlighet og seksualitet
45. Samer og andre urbefolkninger vs nasjonalisme og imperialisme
46. Ideologier på 1800-tallet
47. Krakk, katastrofer og sammenbrudd 
48. Ekstremisme – anarkisme/kommunisme/nazisme/islamisme/økoterrorisme
49. Ressurser i historien: Hval og fisk?
50. Imperiers vekst og fall: Amerikas århundre
51. 1914
52. 1900-tallets storkriger: Fra skyttergraver til blitzkrieg til kald krig
53. 1945
54. Holocaust, folkemord og forfølgelse 
54,5 Tyskland
55. Ressurser: Bananer (tollister 1798)
56. 1961
57. Veien til velferdsstaten
58. Ressurser i historien: Olje
59. 1989
60. HISTORIEFAGLIG: Hvem eier historien?
61. Krigen mot terror – religionskonflikt?
62. Hva er det som skaper trygghet og fred?(skrevet av en fredsforsker?)
63. Midtøsten – hvorfor har det blitt slik?
64. HISTORIEFAGLIG: Er det personer som skaper historie, eller omvendt?
65. Migrasjon før og nå
66. Menneskeskapte økologiske katastrofer
67. HISTORIEFAGLIG: Er historien en fortelling om utvikling?
68. Historien om fremtiden
69. Repetisjon og oversik