Læreplananalyse

Lurer du på hvordan Historie på tvers er utformet for å nå målene i den nye læreplanen, så har du to muligheter:

  1. Under hvert tema her på nettstedet finner du beskrivelser av hvordan de respektive temaene knytter seg opp mot henholdsvis kompetansemål, tverrfaglige mål og kjerneelementer.
  2. Du kan også sniktitte på analysen vi har gjort av læreplanen her
    (NB: Skrevet i notatform).