Forlaget og forfatterne

Utgiver av «Historie på tvers» er Argus Forlag, Øvre Storgate 76a, 3018 Drammen.

Epost: kontakt@historiepatvers.no

Forfatterne

Nils Håkon Nordberg (f. 1968) er lektor på Drammen videregående skole, og underviser i historie, samfunnskunnskap og engelsk. Foruten 16 år i videregående skole, har han også bakgrunn som forfatter, journalist, oversetter og forlagsmann, med oppdrag for alle de tre store forlagene. Han var også redaktør for Trivial Pursuit i ti år.

I forbindelse med fagfornyelsen har han de siste par årene holdt kurs på videregående skoler over hele landet i regi BroAOF. Kurstittel: “Vurdering uten prøver”.

I 2020 deltok han som medforfatter på det digitale læreverket “Samfunnskunnskap for vg1” (Creaza). I første kvartal 2021 utgir han to bøker: “Vurdering uten prøver” (Universitetsforlaget) og “Historie på tvers for vg2” (Argus forlag). I 2022 kommer “Historie på tvers for vg3/påbygg”. 

Anne Grønlie. (f 1967) er også lektor på Drammen Videregående Skole. Der har hun jobbet siden 1994, kun avbrutt av et år som informasjonsansvarlig i brannvesenet, samt to år i Kairo der hun også underviste, samt skrev «Fokus Sosialkunnskap» for Aschehoug. Anne Grønlie underviser i alle typer samfunnsfag, geografi og historie og har vært aktiv i Europeisk Ungdomsparlament der hun satt i det nasjonale styret i flere år. I tillegg til å skrive lærebok har hun også jobbet mye med utvikling av digitale læremidler til flere av Aschehougs læreverk. De siste årene har hun vært tillitsvalgt for Lektorlaget og deltatt aktivt i kampen for en bedre skole i TV, radio, aviser og selvsagt på Internett.

Alle temakapitlene er lest inn av Nils Eivind Nordberg (f. 1942). Han har vært NRK TVs faste voice i årevis, foruten å ha lest inn hundrevis av lydbøker. Du får stemmen hans rett på øret ved å scanne QR-kodene i boka med mobilkameraet. Du kan teste hvordan det fungerer ved å holde mobilkameraet foran QR-koden under, den lar deg høre
temakapittel 26: Hollendertiden (klikk på QR-koden hvis du vil ha den større).