Småtips til undervisningen

Intro til timene med quiz

Her er et tips til hvordan du kan bruke Kunnskapsspillet Historie på tvers som en kjapp innledning til historietimen. Før timen finner du frem fire-fem-seks spørsmålskort som er hentet fra det som er dagens tema (eller kanskje dagens periode?). Les opp spørsmålene ett og ett for klassen, og la dem sitte i grupper på to-tre-fire elever. Alle gruppene har hvert sitt sett med sjetonger, og må diskutere svarene seg i mellom før de velger hvilke sjetonger som skal ligge opp og hvilke som skal ligge ned. Etter hver diskusjon leser du opp fasiten og poeng tildeles.

Kjapt å gjennomføre, fint å aktualisere stoffet med. Og veldig engasjerende for elevene.

Du kan velge hvor mye av en konkurranse du skal lage ut av det. Kanskje bare gruppene holder orden på poengene internt på bordet, eller kanskje du noterer stillingen på tavle eller prosjektor?

Uansett er det en sjanse for alle til å gamble på hva de kan og ikke kan!

Her kan du lese mer om spillet.

La elevene gå på oppdagelsferd

Hvis du er en av de mange historielærerne som har skaffet deg tidslinjene våre, så kan du inkludere plakatene i undervisningen på følgende måte: Gi elevene i oppdrag å velge seg et par bokser hver fra plakatene. Start hver historietime ved at et elevpar presenterer sine bokser for klassen, og hvorfor de har valgt akkurat disse to. På denne måten kan det komme opp mange spennende temaer i timene utover høsten og vinteren!

Til plakater:
Historie på tvers til 1815
Historie på tvers fra 1815
Historie på tvers: Gresk oldtid
Historie på tvers: Romerriket i oldtiden
Historie på tvers: Andre verdenskrig