Stikkordsregister vg3

A
Afghanistan 12, 207, 337, 341, 353-4, 369-70
Akerselva 38–40
Aksjeselskap 25-6, 30, 203, 255, 314
Alderspensjon 113, 115, 116, 118
Al-Assad, Bashir og Hafez 294, 341, 362, 372
Aleksander 2, tsar 263-4
Alexander Kielland-ulykken 172, 178
Al-Gadaffi, Muammar 282, 376
Alliansesystemet 215
Al-Kasim, Farouk 175
Allmenn stemmerett 265
Altakonflikten 94, 97
Antisemittisme/jødehat 108, 260, 268-9, 275, 278, 385, 406, 446
Antropocen 504
Amundsen, Roald 151, 157, 163
Anarkisme 10, 12, 14, 263–264
Andersen, «Lars Faen» 150-163
Andre verdenskrig 34, 170-1, 208, 220, 228–232, 237, 245, 278-81, 296-, 316, 330-35, 343-7, 364, 386
Angola 173, 186, 190-196
Arabiske våren, den 357, 371-72, 399
Arbeidsmiljølov 48
Arbeidslivskonfliktene 52
Aristoteles 252, 403-4, 481-84
Arkwright, Richard 22-3
Armenerne, folkemordet 275, 277-9, 283-4, 353
Atombomber 230, 233, 327-31
Avkolonisering 14, 315, 398
Aztekerne 407-8


B
Bakunin, Mikael 14
Bagdad 363, 376, 471-82
Barnearbeid 48–49, 117
Barnemorderskene 130–132
Beatles 325
Bergen 26, 34, 39-41, 47, 78, 101, 141-2, 177, 218
Bergensbanen 39, 41
Berlin 102-3, 211, 280, 330, 335, 342-50
Berlinblokaden 337, 340
Berlinkonferansen 190, 197, 226 314
Berlinmuren 343-5, 347
Biden, Joe 284
Bismarck, Otto von 114-5, 225-6
Bjørnson, Bjørnstjerne 51, 102, 126
Blaafarveverket 115–116, 120
Bobrikov, Nikolaj 60-1
Bomull 22, 28-9, 311, 313-15, 483, 485
Bondepolitikk 74, 76
Borgerkrig Angola 191-92, 197
Borgerkrig Finland 61, 67
Borgerkrig Jugoslavia 137, 282
Borgerkrig Kina 421, 423, 423, 430
Borgerkrig Libya 284
Borgerkrig Norge 463-67
Borgerkrig Russland 332, 340, 459
Borgerkrig Syria 320, 369, 372-381
Borgerkrig USA 20, 247
Borgerrettsbevegelsen i USA 246, 325, 398
Brasil 184–201
Bravo-utblåsingen 172
Bresjnevdoktrinen 340, 354
Britiske imperiet 198-209, 308-325
Brooklyn 138-148
Buddha 483
Burke, Edmund 13
Böhme, Franz Friedrich 299–300
Bærekraft 108, 476, 504-506
Børskrakk 260, 270


C
Canal Mania 25
Castbergske barnelover 118, 123
Chaplin, Charlie 244
Chile 152, 337, 340, 477
Christian Vs lov 100, 109, 130, 134
Churchill, Winston 65, 207, 310, 316-7, 334-5
Cortés, Hernán 409, 479


D
da Gama, Vasco 186
Diamond, Jared 195, 408
Degenerering 103-5
Demokrati, beskyttelse av mindretallet 84, 94
Demokrati, fortid og fremtid 396-
Detroit 237-249
Drake, Edwin 169-
Drake, Francis 202-4
Drammen 40, 76
Duvalier, François 339
Dødsstraff 100, 126–133


E
Egypt 23, 29, 172, 309, 314-5, 365-8, 371-3, 388-90, 469-73
Eiriksson, Leiv 141
Ekstremisme 11, 262-, 343, 368
Elizabeth I, dronning 202, 471
Embedsmannsstaten 71–72
Eminem 242
Endlösung 278, 394, 451
EU 220, 223, 294
Eurosentrisme 476-
Evensen, Jens 168


F
Fabrikkproduksjon 22, 43
Fabrikktilsynsloven av 1892 49, 50, 54, 117
Fagforeninger 51-54, 78-79, 120, 244, 366
Falsen, Christian Magnus 14, 83
Finland 57–65
Flåtekappløpet 205-6, 218,
FN 57, 192, 197, 217, 275, 280, 282-3, 292–5
Folkeforbundet 292-3, 360
Folkemord 238, 272-
Forbrytelser mot menneskeheten 27, 275, 280, 282
Ford, Henry 53, 120, 237, 240-4
Formannskapslovene 76
Fornorskingspolitikken 94
Foyn, Svend 153, 156-7
Frankrike 215-20, 224-6, 276, 289-91, 319-20
Friele, Kim 106
Frihetsgudinnen 139, 249
Fukuyama, Francis 398
Fyrstikkarbeiderstreiken 49-54
Føydalisme 72-3, 114, 155, 332, 481
Første verdenskrig 170, 205, 211-, 225-, 254-, 267-, 277-, 290-, 351, 358-, 413-


G
Gandhi, Mahatma 14, 316-, 476
Gharahkhani, Masud 139
Gerhardsen, Einar 64, 66, 174, 304
Geronimo 86
Gestapo 107, 346
Globalhistorie 476-
Gorbatsjov. Mikhail 337, 342
Grieg, Edvard 102
Grunnloven 14, 57, 71-, 83
Grønn ideologi 9-
Gulatingsloven 99


H
Hamskiftet 35, 38, 44
Hangarskip 230–1, 245
Harald 1. Hårfagre 33
Harald V 94, 470
Hauge, Hans Nielsen 38, 498
Hawkins, John 202-203
Hereroene, folkemordet på 104, 277, 279, 285
Hermetikk 40, 50
Hertzberg, Ebbe 99, 103, 107, 117
Hitler, Adolf 52, 61-62, 65, 148, 171, 217, 228-229, 235, 244-245, 260, 268-270, 275, 277-278, 284, 292, 299-300, 333-334, 336, 343, 347, 428
Hjemmefronten 300, 303, 444-448
Hollandsk syke 169, 175
Hollendertiden 34
Hollywood 237, 241
Holocaust 12, 231, 279-85, 381, 383, 395, 447-52
Holodomor 283, 285
Homopolitikk 80, 98–111
Hongkong 195, 209, 334, 352
Hussein, Saddam 172, 370, 373, 376, 391
Hvalfangst 40, 150–162, 502, 505
Høie, Bent 98-99


I
Ibsen, Henrik 34, 498
India 14, 28–30, 133, 172, 187, 194, 202, 206-7, 209, 224, 311-22, 336, 398, 423, 477, 479-87, 500
Industriarbeidere 14, 43, 48, 77, 83, 114, 424
Influensa 142, 409-413, 459
Ingrid Alexandra 139
Inkariket 407-8
Islamisme 11-12, 353, 368
Israel 364-8, 375-6, 382-94


J
Japan 34, 41, 89, 154, 166, 173, 230-1, 233, 237, 242, 281, 299, 311, 322, 327, 401, 425, 430, 441, 477, 484-5
Jefferson, Thomas 12
Jernbane 19, 23, 25, 30, 31, 35, 41, 240, 291, 304, 309, 332, 419
Johansen, Hjalmar 153
Jordan 171, 360, 362-6, 384-8
Jordbruksrevolusjon 19, 25, 31, 84, 404-5, 417, 504
Jyllandslaget 214, 219


K
Kalde krigen, den 57, 193, 196, 217, 232, 293, 326-341, 342-9, 351, 364, 370, 374-5, 390-92
Karl Johan 59, 73, 290
Kautokeino-opprøret 91, 96
Kennedy, John F 339, 349
Khomeini, ayatolla 353, 369
Kieltraktaten 59
Kilder, typer 434-
Kina 12, 24, 25, 28-30, 46, 57, 85, 133, 171, 191, 194-5, 207, 209, 224, 242, 246, 283, 292, 322, 336, 352, 399-400, 415, 419-433, 481, 483-86
King jr., Martin Luther 223, 325
Kohl, Helmut 346
Kongsberg 35, 40, 254
Kolonialisme 20, 27, 277 184-197, 308-325, 366, 477, 480
Kommunisme 11,12, 15, 53, 64, 66, 267, 328, 330, 333, 335-6, 339, 351, 398, 424, 426-7, 490
Konsentrasjonsleir 260, 275, 277, 279, 297, 303, 304, 312, 319, 446
Konservatisme 10, 11, 12, 81, 148, 360, 365, 377
Kopper 409-11, 417
Koreakrigen 340, 426-7, 431
Korona 399, 401, 405, 415-417, 444
Korstogene 276, 493-94
Krog, Gina 13
Khrusjtsjov, Nikita 330, 336
Kulturrevolusjonen 426-8
Kuwait 362, 370, 389, 174-5, 177, 180
Kuwaitisering 169, 175-6


L
Lancashire 19, 22, 74
Landsloven 100, 134, 456, 491, 493
Landssvikoppgjøret 162, 302-5
Lappekodisillen 92, 98
Lenin, Vladimir 266-7, 273, 332-33
Levninger 443-4, 461
Libanon 171, 359-61, 364, 388-9
Liberalisme (politisk eller økonomisk) 10-15, 81, 117, 337, 368, 378, 429
Lie, Trygve 57
Locke, John 12, 13, 188
Luther, Martin 89, 100, 132, 492


M
Malaria 409–11, 487
Mao 29, 425-30
Marin, Sanna 66
Marshallhjelpen 64, 66, 67, 335, 340, 343
Marx, Karl 14
Marxisme 115, 192-3, 456, 490
Massakren på den himmelske freds plass 352, 396, 428
Meir. Golda 364
Mellomkrigstiden 181, 251, 253-61, 383-4, 458
Mengele, Josef 279, 502–4
Menstadslaget 52
Midtøsten 356–393
Migrasjon 86, 137-149
Miljøproblemer og forurensing 20, 30, 47, 168, 174, 433
Milorg 300
Minnekultur 163, 231, 282-3
Mladic, Ratko 282
Mor Teresa 223, 500-502
Mongolene 85, 86, 276, 281, 422
Mossekonvensjonen 60
Mysostkolonien 142
Møller, Katti Anker 13, 132


N
Najaden (fregatt) 199–200
Nansen, Fridtjof 151
Nasjonalisme 10-15, 91, 217, 267, 269-71, 278, 283, 317, 383, 424-6
Nasser, Gamal Abdel 365-7, 388-9
Nato 65, 294, 330, 335, 340, 359, 488
Naturforvaltning 507
Nazisme/nasjonalsosialisme 11,12, 91, 160, 163, 171, 223, 228, 231, 257, 268, 270, 275, 278-80, 293, 297, 302-5, 333, 335-6, 345-7, 351, 386, 397, 447, 449-51
Nikolai 2, tsar 263-4, 331-32
Nobels fredspris 284, 294, 352, 395, 419, 431, 474, 498-9
Nordlandsbanen 303
Nürnbergprosessene 228, 280, 282, 293


O
Ocean Viking 167–168
Olav 5, konge 88, 93-4, 263, 297-8
Olje 28, 31, 33, 40, 42-3, 66, 152, 166–181, 227, 230, 240, 360, 362, 368-9, 375, 391, 502, 505
Oljefondet 175,177
Oljekrisen 66, 173, 175, 178
Opiumskrigene 207, 209, 423, 430, 486
Opplysningstiden 13, 21, 72, 114, 132, 188, 420, 453-56, 482, 490-1, 494-98
Oscar 2. 60, 157, 265
Osmanske riket, det 24-5, 185, 214, 217, 224, 227, 269, 277-9, 284, 310, 315, 357-9, 361-63, 367, 374, 378, 384-5, 482, 484


P
Palestina 360, 362-3, 366, 382–395
Panamakanalen 412
Pandemi 401, 403-404, 406-417
Panservogner/stridsvogner 62, 190, 211, 229, 242, 334, 335, 344, 352
Parks, Rosa 246, 325
Parlamentarisme 79, 267, 270
Pederasti 101-7
Persia/Iran 12, 30, 133, 137, 171, 337, 353, 369-70, 373, 375-6, 392
Piketty, Thomas 121
Pinatubo (vulkan) 506
Pizarro, Francisco 410
Platon 479
Poteten 21, 31, 40, 78, 137, 253, 457, 494
Prøysen, Alf 105–106
Putin, Vladimir 341, 429


Q
Quisling, Vidkun 52, 134, 303, 438-9, 446


R
Rasetenkning 235, 276
Reagan, Ronald 53, 349
Reformasjonen 89, 100, 132, 496
Renberg, Elsa Laula 83-93
Responsibility to Protect (R2P) 282
Revolusjon, den franske 13, 72-4, 188, 207, 224, 289, 297, 332, 400-1, 473
Revolusjon, industrielle/teknologiske 19-31, 38, 44, 47, 132, 196, 240, 247, 422-23, 474, 480, 497-503
Revolusjon, iranske 369-70
Revolusjon, russiske 14, 61, 264-6, 332-3, 340
Revolusjon, jordbruks- 31, 84, 404, 504
Rhodes, Cecil 207, 309, 312, 315, 319
Riksdagsbrannen 347
Rjukan 42, 78
Rockefeller, John D. 170
Rocket (lokomotiv) 23
Rogstad, Anna 79
Roosevelt, Franklin D. 65, 237, 244, 316, 462
Rosie the Riveter 236-7, 239, 246
Royal Navy 199-220
Rushdie, Salman 353
Røros 35, 88


S
Samene 15, 75, 82–97, 394
Sandefjord 141-2, 152-31, 158, 163
Sarajevo, skuddet i 212–216, 230, 291
Sarpsborg 40-2
Sauda 42-3
Saudi-Arabia 12, 133, 173, 360, 362, 365-6, 374-6, 378
Selvbestemt abort, loven om 13, 132
Silicon Valley 241
Silkeveien 193, 480-1
Sjuårskrigen 206, 224
Sjømannskirken 143, 146-7,
Slaveri 27, 72, 86, 188-91, 322, 410, 478, 483, 485, 493
Skipfartsnæring 33, 34, 142, 146, 486
Skjørbuk 206
Smith, Adam 13
Sodomi 100–101
Sokrates 478-9
Sosialdarwinisme 87, 91
Sosialdemokrati 9, 11, 265-6, 268
Sosialisme 9, 11, 272, 340, 365-6
Spanske arvefølgekrigen 206
Spanskesyken 142, 410-13, 459
Spinning Jenny 22, 474
Sputniksjokket 328
SPØKTE 468
Stalin, Josef 14, 29, 61-67, 231, 283, 301, 331-338, 342-44, 426, 428, 465
Stasi 346
Stavanger 40, 149, 152, 174, 177-8, 493
Stoltenberg, Jens 15
Stonewall-opprøret 108-9
Stord 43
Stortinget 39, 60, 76, 79, 81, 95-7, 106, 132, 157, 258, 459
Suezkanalen 312, 314, 388, 412
Svartedauden 34, 142, 403, 406-9, 416-7, 493
Sykes-Picot-avtalen 171-2, 359-61, 380

U
Uavhengighetserklæringen, den amerikanske 12, 73-4, 114
Ukraina 62, 283, 341, 351
Unionsoppløsningen/1905 11, 60, 67, 91-2, 265
Urfolk 72-73, 82-97, 476-7, 483
Utøya 15, 263
USA 19-20, 42, 44, 49, 52-4, 57, 66, 73, 78-9, 86, 120-21, 133, 139-148, 162, 169-172, 191, 193-4, 196, 201, 207-8, 224, 230-31, 236–249, 260, 267, 284, 291, 293, 313, 329, 335, 337, 339-41, 343, 351, 353, 364-70, 376, 388, 390-4, 397-8, 407, 411-2, 423-428, 476, 482-3


V
V1/V2 230
Vaksiner 410-17
Vannkraft 22, 29, 35, 38-9, 94, 422, 455, 483
Velferdsstat 66, 108, 112-123, 490, 493
Venezuela 173, 176
Verdensutstillingene 141, 209
Versaillesfreden 229, 231-2, 259, 268-9, 291-92, 343, 351, 414
Victoria, dronning 199, 207-8, 218, 471, 474
Vietnamkrigen 340, 427-8
Vingespinnemaskin 22
Vikingtiden 33–34, 137, 140, 276, 460, 470, 490, 493, 497
Vilhelm 1, keiser 225
Vilhelm 2, keiser 211-4, 217-9, 268
Vinterkrigen 62, 65, 461
Voltaire 13
Vulkaner 506


W
Wahabbisme 173
Warszawapakten 66-7, 340-1
Watt, James 23
Wergeland, Henrik 71-72, 77, 494, 498
Westfalen, freden i 287–289
Wienerkongressen 289–290
Willow Run 237-9
Wilsons 14 punkter 267-8, 291-2, 414-5
Wollstonecraft, Mary 13


Y
Yousefi, Malala 11, 223


Ø
Østerrike-Ungarn 213–215, 217, 226–228, 267, 358-9, 380, 384
Øst-Timor 186-7, 194, 285