Stikkordsregister vg2

A
Abbaside-kalifene: 165-166
Aboriginerne: 19, 108
Adeler, Cort: 311-318, 327, 329
Akemenide-dynastiet: 76
Akvedukt: 85, 252
Aleksander den store: 8, 41, 75-81, 87, 157, 276, 295, 298
Alfred av Wessex: 185, 209, 213
Alhambra-palasset: 162-65
Allting: 115
Alta museum: 58
Alkuin/Alcuin: 205
Amsterdam: 285, 313, 317, 319-331
Amundsen, Roald: 39
Anabasis: 43
Angelsakserne: 176
Antropocen: 17
Aquinas, Tomas: 336
Aristoteles: 111, 151, 163, 336, 337, 341
Arkeologi: 17, 44, 50, 60-1, 66, 131, 147, 152, 186-7, 207
Arnesson, Ingolv: 193, 196
Ashurnasirpal 2: 48
Assur: 33, 53, 100
Assyria: 33, 41, 42-53, 66, 216
Astrolabium: 273
Atatürk, Kemal: 305
Athen: 76-7, 83, 100, 111-5, 151, 151, 217, 374
Augustin: 336, 348
Augustus: 114, 144
Aztekerne: 100, 279, 281, 305, 309

B
Babylon/Babylonia: 33, 41, 44-53, 73-4, 79, 100, 126, 216, 221, 240-1, 249
Baglerne: 212, 361
Barentsz, Willem: 322-3, 331
Baroniet i Rosendal: 180
Bergen/Bjørgvin: 58, 199-200, 209, 212, 222, 234, 251-2, 255-6, 293, 328, 354, 359
Bibelen: 50, 53, 108, 128-32, 160, 162, 164, 240, 333-7, 339, 343, 352
Big History: 89
Birkebeinere: 210-12, 361
Birkeland, Kristian: 23
Blackbeard: 373, 379-80
Blodhevn: 219
Bombard: 264-6, 303
Bonaparte, Napoleon: 37, 41, 169, 184, 215, 302, 304, 367
Borgarting: 219, 222
Borgerkrigene i Norge: 199, 210-3, 361
Borgerstanden: 255-6
Borrehaugene: 193, 202
Brasil: 276, 281, 288-9
British Museum: 37, 43, 45, 47, 80, 171
Bronsealder: 55, 57, 59, 60-1, 64, 66, 90
Brudd: 89, 94, 96, 222
Burke, Edmund: 118-9, 123

C
Churchill, Winston: 111, 125, 131
Christian 4.: 175, 324-5, 331
Cicero: 113, 218, 225
Cloaca Maxima: 252
Colosseum: 81, 148, 150, 252, 263
Columbus, Christofer: 259, 261, 273, 277-81, 309
Cordoba-kalifatet: 165, 167
Cæsar, Julius: 83-4, 114, 116, 159, 376

D
Dagligliv, sosialhistorie: 229, 326
Dareios: 75
Darwin, Charles: 333-5, 341, 343
Demokrati: 77, 84, 92, 106, 111-23, 147, 180, 201, 208, 215-7, 223, 305, 308, 367
Demokrit: 100
Den nye verden/Terra Nova: 279, 281, 288
Det store hamskiftet: 25
Diamond, Jared: 32, 257-8
Diokletian: 149
Djenghis Khan: 296, 299, 309
Djevelen: 108, 328, 154
Doggerland: 108
Domestisering: 32

E
Egypt: 27-41, 48, 53, 66, 75, 80, 90, 99-101, 104, 126-7, 159, 165, 184, 227, 249, 304, 374-7
Eidsivating: 219, 222
Eindridesson, Sigurd: 229
Eirikson, Leiv: 206, 212, 280
Enevelde: 38, 115-7, 223, 256, 305-6, 363
Engelbrektsson, Olav: 363
Erdogan, Recep: 270
Ernst, Mensen: 38
Evolusjon: 258, 333, 341, 343
Evsebios: 152

F
Falanks: 78-9, 82, 260
Farao: 29, 33, 36-7, 40-1, 80, 101, 184
Filippinene: 301, 306-8
Filosofi: 77, 82, 91, 96, 99-100, 147, 335
Fimbulvinter: 108
Fitjar: 193, 196-7
Flintøks: 64
Fløyt (skip): 311, 313, 316-7, 324, 326
Folkesuverenitetsprinsippet: 116, 119-20
Folkeviljen: 116-7
Formannskapslovene: 121
Franco, Francisco: 308
Frankrike/Frankerriket: 99, 118-9, 159, 167, 171, 175-9, 183-5, 295, 233, 246, 249, 277, 280, 288, 304, 306, 309, 312, 329, 336, 343, 347, 354, 374, 378
Franske revolusjon, den: 92, 106, 117-9 179, 181, 342
Frederik 3.: 315, 363
Frostating: 219, 222
Førhistorie: 66, 90
Føydalisme: 91-2, 96, 118, 169-80, 185, 244, 252, 254-5, 258, 269, 295, 301, 305-6, 351

G
Galilei, Galileo: 338-41
Gibbon, Edward: 153
Gladiatorer: 63, 68
Gladius: 68
Globalhistorie: 89
Globalisering: 94, 117, 138, 142-3, 163, 252, 305
Glorious Revolution, The: 118
Goebbels, Joseph: 247
Gorm (dansk konge): 177, 360
Grevskapet Jarlsberg: 180
Grimkjell: 189
Grimm (brødrene): 63
Grunnlov: 92, 117-21, 191, 223-5, 229, 240
Gulatingsloven: 115, 218-22, 225
Gullkysten/Ghana: 281, 285
Gustav Vasa: 364, 370
Gutenberg, Johann: 337

H
Habsburgerhake: 102-3
Hadither: 161, 163, 165
Hafrsfjord: 131, 193, 195-6, 209, 213, 360
Hagia Sophia: 185-186, 208, 270
Haka-dans: 107
Hammurabi: 45, 53, 216, 225
Handelskapitalisme: 251, 254
Han-dynastiet (Kina): 139, 141
Hansaforbundet: 251, 255-6, 313, 331
Hansabryggen: 251, 255
Harald Blåtann: 360, 363, 370
Harald Hardråde: 169, 176, 199
Harald Hårfagre: 69, 102, 115, 130-1, 165, 187, 195-6, 209, 213, 360
Harari, Yuval Noah: 104-6
Harold Godwinsson: 169
Harvey, William: 340-1
Hellenisme: 38, 90, 95
Helleristning: 55-8, 61, 99
Hellig krig: 162, 348
Henrik 8.: 352-3
Henrik Sjøfareren: 274-5
Herodot: 34, 74, 125-8, 131-2, 201
Heyerdal, Thor: 39
Hitler, Adolf: 131, 169, 239, 308
Hollendertiden: 311, 316-7, 319, 321-2, 325-6, 328-9
Holocaust: 247-9
Hominider: 17-9
Hoplitter: 78-9
Horus: 101
House of Lords/Overhuset: 114, 180
Hunerne: 49, 84, 171, 258
Hundreårskrigene: 178, 181
Håkon den gode: 191, 196-7, 218-9
Håkon Håkonsson: 211-2, 361
Håkonshallen: 178, 209, 212

I
Ibsen, Henrik: 39
Imperialismen: 93
India: 26, 75, 80, 95, 136, 144, 255, 258-61, 276-7, 281, 298, 322, 379
Industrialisering: 25, 41, 92, 122, 179, 308
Inkaene: 101, 281, 305, 309
Islam: 37, 76, 101, 130, 138, 141, 147, 157, 159-67, 185, 244, 246-7, 259, 268-9, 274, 285, 303, 337, 345, 351
Islamske gullalder: 163

J
Japan: 69, 136, 258-61, 322
Jeger og sanker: 20, 22, 24-5, 30, 64, 96, 99
Jernalder: 61, 66, 90
Jernbyrd: 220
Jerusalem: 157, 160, 165-7, 239, 241, 243, 249, 279, 347, 349-51, 356
Jesuitter: 120, 353-4
Jesus: 43, 135, 147-9, 151-3, 157, 230, 242-45, 249, 348
Jihad: 162, 348
Jordbruksrevolusjon: 22-7, 30-1, 64, 89, 92, 96, 99, 174
Jødeforfølgelser/pogromer: 147, 237, 247, 249, 313

K
Kalmarunionen: 178, 256, 362, 370
Kalvskinnet, slaget på: 211
Karavell: 275-6, 278
Karl den store (Charlemagne): 183-4, 205, 295, 335, 348-9, 356
Karibia: 273, 283, 288-9, 293, 379, 380-1
Katalanske atlaset: 273-4, 277
Katedral: 186, 189, 227, 229-35, 342, 345
Kelterne: 169
Kileskrift: 43, 46, 48, 50, 53, 74, 208, 215, 217
Kildekritikk: 127, 132, 163
Kina: 26, 38, 92, 135-44, 255, 258-61, 300, 301, 306-7, 309, 322
Kinesiske mur, den: 140, 227, 300
Klientsystemet: 114-5
Klimapåvirkning: 17, 21, 27, 92, 94-5
Klodvik/Clovis: 183-4
Knut den mektige: 200, 361
Komposittbuer: 296, 299
Konservatismen: 118
Konstantin: 147, 149-51, 160, 241
Konstantinopel/Istanbul: 128, 141, 150-1, 159, 183, 185-6, 258, 263, 265-70, 286, 302-3, 311, 349, 376-7
Kontinuitet: 89, 95-6
Kopernikus, Nikolaj: 339-41
Koranen: 130, 160, 162
Korona (Covid-19): 143, 254, 341
Korstogene: 162, 165, 167, 186, 249, 345-51, 356
Kristendom: 66, 101-2, 108, 138, 147-55, 157, 159-62, 164, 166, 183, 185-91, 205, 241-4, 246, 249, 260, 269-70, 287, 291, 335, 341, 345, 348-9
Kristenretten: 228, 336, 342
Krutt: 138, 259, 264, 299
Krystallnatten: 245
Kublai Khan: 142, 300
Kulturmøter: 141-142, 326, 328

L
Landa fortidslandsby: 57, 59-60
Lillehammer-OL: 55-6, 59
Livegenskap, leilendinger: 173
Lisboa: 275-6, 284-5
Locke, John: 116,
London: 26, 43, 45, 47, 117, 165, 245, 252, 285, 289, 353, 357, 382
Lucia (helgen): 148-9
Ludvig 14 (Solkongen): 38, 175
Luther, Martin: 303, 338, 346, 352, 356, 363

M
Magistrat: 113
Magnus Lagabøte Håkonsson: 215-6, 222-3, 225
Maihaugen: 193, 200
Makedonia: 76, 79-83, 87
Maktfordelingsprinsippet: 117, 120, 121, 21
Mali: 274
Mansa Musa: 274
Maraton: 73, 79, 126
Marduk: 100
Marx, Karl: 153, 342
Mehmet, sultan: 264-9, 302
Mekka: 160, 167, 234, 274
Messias: 74, 242
Mesopotamia: 38, 48, 90, 99-100, 104, 227
Middelalderen: 43, 66, 68-9, 91-2, 94-5, 102-3, 115-6, 131, 138, 157, 163, 169, 172-6, 180, 184, 186, 188, 190, 199-200, 207, 211, 222, 227, 232, 234, 244-5, 251-2, 255, 263, 273, 286, 291, 312, 337, 340, 359
Migrasjon: 94, 328
Ming-dynastiet: 295, 300, 306-7, 309
Moguldynastiet: 298
Mongolene: 49, 73, 141-2, 144, 166-7, 251, 258, 279, 295-300, 309
Montesquieu, Charles: 117, 120
Mortensnes kulturminneområde: 57, 59
Moster-tinget: 188, 191, 228
Motreformasjonen: 353
Muhammed (profeten): 157, 159-62, 164, 167, 185, 244
Multikultur: 94, 314

N
Nasjonalromantikken: 39, 232
Naturfilosofi/Naturvitenskap: 77, 100, 127, 147, 333, 341
Naturtilstanden: 116
Nazisme: 48, 96, 131, 188, 237, 244-7, 258
Neandertalere: 19-20, 64, 152
Nederland: 25, 206, 280, 288, 306, 309, 311-4, 316, 318, 320-2, 324-31, 338, 378-9, 382
Neolittiske revolusjon: 22
Niebuhr, Carsten: 45-6, 50
Nidarosdomen: 33, 189, 198, 212, 227-35
Nikenske trosbekjennelse: 151
Nilen: 23, 27, 29-30, 33-5, 37-41, 100-1, 103, 126-7
Ninive: 44, 50-1
Nord-Irland: 345-6, 357
Nordvestpassasjen: Finner ikke
Nordøstpassasjen: 322-3, 331
Norgesveldet: 178, 361
Norvegr: 209
Notre-Dame: 232-3, 342
Nøkken: 104

O
Olav Haraldsson (den hellige): 189, 191, 198, 200, 209, 233, 361
Olav Kyrre: 193, 199-200
Olav Tryggvason: 188, 191, 193, 197, 209, 349
Oldtiden: 29, 34-7, 43, 50, 65, 73, 76-7, 79-80, 90, 127, 136-7, 139, 141, 147, 160, 170, 173, 216-7, 241, 252, 263, 300-1, 339, 341, 374-5, 377
Omajad-kalifene: 164-5
Oppdagernes monument: 275-6
Oppgangssag: 319
Opplysningstiden: 92, 95, 115-7, 129, 224, 335, 341, 343
Orienten: 38
Oslo/Christiania: 34, 61, 173, 188, 194-5, 212, 229, 234, 236, 244, 315, 321, 359, 366
Osmanerne: 51, 73, 128, 166-7, 258, 263, 265, 267-70, 286, 295, 301-5, 309, 311, 314-5, 350
Ostrakisme: 112
Ottar: 209, 213

P
Palestina: 158-9, 242, 347
Pallas Athene: 100
Pantheon: 100-1, 152, 155, 227, 263
Parlamentarisme: 121
Patrisierne:113-4, 217
Paulus: 147, 152, 162, 242, 249
Persia: 41, 46, 76, 79, 81-2, 86, 126, 135, 144, 151, 158, 164, 243, 301, 303
Persepolis: 73, 75-6, 86
Platon: 151, 163, 336
Plebeiere: 113-4
Plinius: 67
Polisstater: 76-7, 111-2, 260
Polo, Marco: 142, 144
Portugal: 167, 256, 260, 274-7, 280, 283-4, 286-7, 322
Privilegiesamfunnet: 179
Pyramider: 32-3, 36, 39, 41, 127, 227, 258
Pyrrhos: 81

R
Ragnarok: 108
Reformasjonen: 155, 303, 335, 343, 346, 352-3
Religionsfrihet: 101, 116, 119-20, 147 242, 298
Rembrandt: 268, 330
Renessansen: 38, 91-2, 95, 100, 116, 142, 183, 335, 342-3
Renessanse, karolingiske: 335
Republikk: 76, 84, 113-4, 119, 208, 312, 377
Riksråd: 362-3
Romerretten: 147, 217-8, 222, 336
Romerriket: 36, 41, 43-4, 56, 68, 76, 81, 84-5, 87, 90-1, 95, 101, 113-5, 135-6, 139, 141, 144, 147-55, 157-9, 162-3, 166, 169-71, 173-4, 177-8, 181, 183, 185, 188, 218, 229, 242, 258, 260, 263, 266-8, 270, 295, 300-1, 303, 335, 347-8, 374-6
Rousseau, Jean-Jacques: 116
Royal Navy: 289, 378, 380-1
Røros: 321

S
Saladin: 165-6, 350, 356
Samurai: 69, 259-60
Sao Tomé: 286-9, 293
Senat: 113-4, 375
Seneca: 135
Sharia: 268
Shia: 76, 157, 164-5, 167, 303
Sigurd Jorsalfare: 210
Silkeveien: 136-8, 141-2, 144 251, 277, 286, 303
Sions vises protokoller: 247
Sivilisasjon: 23, 26, 31, 33, 44-6, 49, 64, 67, 90, 99-100, 106, 174, 291
Sjørøveri: 137, 329, 373
Sjørøverstatene: 304, 376-9
Slaveri: 217, 220, 222, 279, 285
Sokrates: 151
Sosialdarwinisme: 291, 334
Sosialkontrakten/samfunnskontrakten: 106, 116
Sparta: 76-7, 82
Spesialisering: 30-1, 35, 64, 106, 217-8, 251, 255
Stavkirke: 183, 190-1, 200, 228
Stefanus (martyr): 147
Steinalder: 17-8, 55-7, 61, 64, 90, 94, 99, 106, 108
Stenderforsamling: 118
Stiklestad: 188-9, 191, 193, 198, 233, 361
Stockholm: 37, 121, 232, 359-60, 364, 370
Stockholmske blodbad: 364, 370
Store nordiske krig: 304, 365, 367, 370
Stortinget: 112, 118, 120-1, 195, 215, 367, 370
Stigbøyle: 296
Stridsvogn (assyrisk): 47
Sturlason, Snorre: 130-2, 187-8, 195
Suleiman den store: 268, 303
Sumeriske sivilisasjon, den: 31, 33, 108
Sunni: 157, 164-5, 167, 303, 345, 351
Svartedauden/Yersinia Pestis: 142-3, 181, 251, 253-4, 362-3
Svalbard: 71, 108, 322-5, 329, 331
Svein Tjugeskjegg/Svend Tveskæg/Sweyn Forkbeard: 177, 361
Sverre Sigurdsson: 165, 210-2
Svolder: 197, 361, 363, 370
Syndfloden: 108, 129
Søgnekvinnen: 60
Sølv: 75, 139, 220-1, 242, 288, 301, 305-7, 359, 381

T
Tempelhøyden: 160, 241
Thales fra Milet: 99-100
Theodosius 2.: 151, 183
Toledo: 69, 159
Tolvtavleloven: 217, 225
Tordenskiold: 367
Tordesillastraktaten: 277
Trekanthandelen: 281, 287, 289, 293, 381
Trettiårskrigen: 269, 306, 309, 346, 354-6, 364-5
Trondheim/Nidaros: 20, 171, 189, 197, 211-2, 227, 231, 233-5, 321-2, 363, 365, 367, 370
Troubles, The: 345
Trump, Donald: 123
Tut-ankh-Amon: 40
Tyranni: 111
Tømmerindustri: 24, 68, 200, 229, 316-7, 319-20, 359

U
Unionen med Danmark: 116, 370
Unionen med Sverige: 121, 359, 367, 370
Universitet: 195, 333, 335-7, 340, 367
Urban 2.: 347, 349, 351, 356

V
Vannkraft: 41, 312, 320
Vasco da Gama: 276
Venezuela: 279
Verdenskrigene: 93, 111, 125, 131, 139, 237, 239, 245, 304, 308, 350, 37
Vermeer, Johannes: 326
Venezia: 141, 251, 267, 270, 286, 314, 349, 376
Vikinger: 37, 66, 69, 91, 144, 159, 169, 175-7, 181, 185-8, 193-5, 199, 202-3, 205-9, 213, 258, 275-6, 280, 291
Vikingskipene på Bygdøy: 193-5, 200
Vilhelm Erobreren: 169, 175-8, 181, 246, 306
Vingen: 57-8
Vistegutten: 60
Vladimir I av Kiev: 185-6
von Linné, Carl: 340-1

W
White man’s burden: 291

X
Xenofon: 43-4, 50

Y
Ytringsfrihet: 111, 117, 120
Yuan-dynastiet: 300, 309

Z
Zheng He, admiral: 259

Ø
Øresundstollen: 257, 362
Østromerriket/Bysants: 41, 84-5, 87, 141, 151, 158, 162-3, 171, 183, 186, 218, 243, 266-8, 270, 295, 301, 347, 377