Stikkordsregister påbygg

A
Aboriginerne 31, 64, 293
Adeler, Cort 187-
Afghanistan 12, 332, 453, 457
Akerselva 254–5
Akvedukt 148
Al-Assad, Bashir og Hafez 457, 550
Alderspensjon 459, 461, 462, 464
Aleksander 2, tsar 405-6
Aleksander den store 53, 371
Alexander Kielland-ulykken 502, 508
Alfred av Wessex 117, 486
Al-Kasim, Farouk 505
Allmenn stemmerett 13, 266, 280, 289, 563-4, 567, 608
Allting 557, 571
Altakonflikten 302
Antisemittisme/jødehat 380-391
Antropocen 29, 618
Amsterdam 189, 193, 201, 203
Amundsen, Roald 51, 481, 487, 493
Anarkisme 10, 12, 14, 405-6
Andersen, «Lars Faen» 481-494
Andre verdenskrig 23, 170, 250, 263, 270, 360, 370-, 501, 516, 533, 453, 548, 586
Angelsakserne 108
Aquinas, Tomas 212
Arabiske våren, den 569
Arbeidslivskonfliktene 475
Arnesson, Ingolv 92
Aristoteles 161, 212, 217, 553
Arkeologi 37, 581
Arkwright, Richard 238-9
Armenerne, folkemordet 417, 419
Assur 45, 56
Assyria 45, 53
Athen 56, 137, 417, 553-555, 608
Atombomber 372, 375, 443-
Augustin 212, 224
Augustus 86, 556
Avkolonisering 14, 24, 354, 568
Aztekerne 56, 165


B
Babylon/Babylonia 45, 53, 56, 136-42, 382, 582
Baglerne 601
Bakunin, Mikael 14
Bagdad 79, 86, 212
Barentsz, Willem 198-9
Barnearbeid 463, 473, 478
Barnemorderskene 326-8
Baroniet i Rosendal 112
Beatles 363
Bergen 95, 142, 147, 148, 185, 250, 255, 471, 511
Bergensbanen 257
Berlin 310, 391, 395, 422, 446
Berlinblokaden 337, 340
Berlinkonferansen 352, 368
Berlinmuren 453
Bibelen 137, 159, 162, 209, 211-13, 219, 228, 308, 382, 413, 575
Biden, Joe 426, 565
Big History 19
Birkebeinere 601
Birkeland, Kristian 35
Bismarck, Otto von 367-8, 460-1
Bjørnson, Bjørnstjerne 310, 475
Blodhevn 139
Blaafarveverket 461-2
Bobrikov, Nikolaj 266
Bomull 238, 244, 245, 349, 352, 461
Bonaparte, Napoleon 116, 135, 279, 449, 545, 570
Borgarting 139, 142
Borgerkrig Finland 267
Borgerkrig Jugoslavia 221, 333
Borgerkrig Kina 529, 531-3, 538
Borgerkrig Libya 424
Borgerkrig Norge 95, 601, 603, 604
Borgerkrig Russland, 448, 456, 579
Borgerkrig Syria 359, 457
Borgerkrig USA 236, 439
Borgerrettsbevegelsen i USA 363, 438, 568
Borgerstanden 151-2
Borrehaugene 84, 88-9
Brasil 180-1
Bravo-utblåsingen 502
Bresjnevdoktrinen 453, 456
British Museum 49
Britiske imperiet 346-363
Bronsealder 20, 33, 68, 70
Brooklyn 335-345
Burke, Edmund 13, 560
Böhme, Franz Friedrich 395–6
Bærekraft 37, 316, 618-9
Børskrakk 345, 412


C
Canal Mania 241
Castbergske barnelover 328, 464
Chaplin, Charlie 436
Chile 453, 456, 482
Christian 5. lov av 1687 139, 308, 326
Churchill, Winston 271, 348, 355, 358, 450-1, 553
Cortés, Hernán 165
Christian 4. 107, 200, 207, 544
Cicero 138, 145, 555
Cloaca Maxima 148
Colosseum 125,
Columbus, Christofer 155, 157, 164, 173
Cordoba-kalifatet 165, 167
Cæsar, Julius 418, 608


D
Darwin, Charles 209-11, 217-219, 311
Demokrit 56
Diamond, Jared 153, 164
Djevelen 64
Degenerasjonsteorien 311-13
Demokrati 276-89, 536-571
Detroit 429-441
Doggerland 54
Drake, Edwin 499-
Drammen 193, 256, 2582, 282
Duvalier, François 455
Dødsstraff 320-


E
Egypt 20, 40-53, 56-7, 70, 116, 125, 239, 244, 245, 347, 352-4, 359, 362, 518-20, 607-8
Eidsivating 139
Eindridesson, Sigurd 127
Eiriksson, Leiv 337
Ekstremisme 12, 404-
Elizabeth I, dronning 185, 609
Embetsmannsstaten 278
Eminem 434
Endlösung 420, 524, 595
Enevelde 12, 143, 145, 282, 414, 571, 576
Ernst, Mensen 50-1
EU 272, 365, 374, 457, 550
Evensen, Jens 498
Evolusjon 154, 209-10, 217, 219


F
Fabrikkproduksjon 235, 238-40, 247, 251, 255-60, 429-31
Fabrikktilsynsloven 463, 473, 475
Fagforeninger 284, 287, 436, 466, 475, 477
Falanks 156
Falsen, Christian Magnus 14, 291
Farao 607-8, 49-53, 57, 116
Filippinene 620
Filosofi 13, 55-6, 213
Fimbulvinter 64
Finland 262-275
Fitjar 92-3
Flint 20, 29, 68
Fløyt (skip) 187,189, 192-3, 202
FN 263, 417, 422, 424-5, 457, 516, 518, 525, 542, 548-50, 619
Folkeforbundet 525, 548-9
Folkemord 416-427
Folkesuverenitetsprinsippet 10, 14-15, 263, 265, 272, 558, 561-2
Folkeviljen 406, 558-9, 563
Forbrytelser mot menneskeheten 181, 243, 368, 417, 422, 424
Ford, Henry 260, 429, 432-7
Formannskapslovene282, 289, 563
Fornorskingspolitikken 15, 299, 302, 304
Foyn, Svend 483, 485-7, 492
Frankrike 55, 108-9, 111, 116, 131, 205, 219, 244, 269, 279-80, 358-60, 366-75, 418, 421, 437, 448, 449, 456, 461, 477, 501, 515, 518, 544-8, 560-1, 570, 611
Franske revolusjon 13, 62, 111, 217, 279, 448, 559, 570
Friele, Kim 314
Frihetsgudinnen 198, 335, 441
Frostating 139, 142
Fukuyama, Francis 568
Fyrstikkarbeiderstreiken 473-5
Føydalisme 21, 100-113, 117, 151, 154
Førhistorie 20, 70
Første verdenskrig 23, 169-73, 226, 362, 369, 374-75, 408-9, 420, 447, 500-1, 514, 517, 546-7, 578-9


G
Galilei, Galileo 214-7
Gandhi, Mahatma 14, 354-5
Gharahkhani, Masud 333
Gerhardsen, Einar 270, 272, 400, 504
Geronimo 294
Gestapo 315
Ghana 177, 363
Gibbon, Edward 575
Gladiatorer 67, 72
Gladius 72
Globalhistorie 19
Globalisering 24, 85, 148, 559
Goebbels, Joseph 389
Gorbatsjov, Mikhail 453
Gorm (dansk konge) 109
Grevskapet Jarlsberg 112
Grieg, Edvard 310
Grimkjell, biskop 189
Grimm (brødrene) 67
Grunnloven 14, 126-7, 145, 230, 263, 266, 277-8, 282, 285, 302, 329, 382, 562-3, 590
Grønn ideologi 9-11
Gulatingsloven 99
Gutenberg, Johann 213

H
Habsburgerhake 58-59
Hafrsfjord 91-92
Hagia Sophia 117-8
Haka-dans 63
Hammurabi 134-42, 582-3
Hamskiftet 37, 251, 260
Handelskapitalisme 21, 147, 150, 578
Han-dynastiet (Kina) 538
Hangarskip 372-3, 437
Hansaforbundet 147, 151-2, 189, 207, 250
Harald Blåtann 109
Harald Hardråde 95, 101, 108
Harald 1. Hårfagre 58, 73, 91-2, 119, 249, 557
Harald V 15, 302
Harari, Yuval Noah 60-62
Harold Godwinsson 101
Harvey, William 216-7
Hauge, Hans Nielsen 254, 261
Hawkins, John 185
Hellenisme 20, 25, 50
Helleristning 55
Hellig krig 224
Henrik 8. 228-9
Hereroene, folkemordet på 293, 419, 421, 427
Herodot 46, 97, 574-5
Hermetikk 256, 474
Hertzberg, Ebbe 307, 311, 315, 463
Heyerdal, Thor 51
Hitler, Adolf 267-8-9-71, 370-77, 381, 395-96, 410-15, 417, 429, 436, 450, 456, 476, 501, 524, 548
Hjemmefronten 315, 396, 399, 590-5
Hollandsk syke 505-6
Hollendertiden 186-205, 250
Hollywood 429, 436
Holocaust 12, 373, 389, 391, 421-26, 513, 515, 591-6, 603
Holodomor 425
Hominider 29
Hongkong 529, 571
Horus 57
House of Lords/Overhuset 112, 556
Hundreårskrigen 110, 611, 613
Hunerne 103, 154
Hussein, Saddam 502, 521
Hvalfangst 199, 249, 480-494, 616, 619
Håkon den gode 92-3, 119, 123, 139
Håkon Håkonsson 211-2, 361
Håkonshallen 110
Høie, Bent 306-307


I
Ibsen, Henrik 51, 250
Imperialisme 23, 294, 360, 518
India 14, 38, 86, 151, 155, 157, 244, 245-6, 329, 349-50, 352, 354-7, 362-3, 366, 531, 568
Industriarbeidere 14, 460, 472, 532
Influensa 153, 165-6, 168-9, 578
Ingrid Alexandra 333
Inkariket 165-6
Islam 57, 80, 117, 155, 177, 213, 227, 233, 386, 388, 390, 503, 609
Islamisme 12, 49, 226, 232, 382, 390
Israel 226, 319, 373, 383, 387, 391, 457, 502, 512-25, 549


J
Japan 73, 155-6, 198, 257, 295, 329, 360, 372-3, 375, 395, 423, 429, 434, 443, 482, 490, 501, 533, 534, 538, 571, 579
Jefferson, Thomas 12
Jeger og sanker 26, 32, 34-6, 42, 55, 68, 160-1, 292-5, 333, 419, 460
Jernalder 20, 70
Jernbane 71, 235, 239, 246-7, 251, 257, 347, 399, 432, 527, 547
Jernbyrd 140
Jerusalem 117, 223, 225-7, 232, 381, 383, 385, 391, 514-6, 519, 522
Jesuitter 229, 230, 562
Jesus 77, 128, 224, 386, 387, 391, 435, 528, 604, 611
Jihad 224, 413
Johansen, Hjalmar 481
Jordan 42, 501, 516-7, 519,
Jordbruksrevolusjon 22, 26, 34, 36-8, 40-43, 55, 68, 106, 160, 235, 241, 247, 292, 618


K
Kalde krigen 374, 442-457, 520-1, 535, 549, 586, 263
Kalifat 53, 83, 233, 413, 415
Kalmarunionen 110, 115-6, 152, 609
Karl den store (Charlemagne) 106, 211, 224, 232,
Karl Johan 265, 279, 546
Karibia 175, 180-1, 185, 244
Katedral 124-132
Kautokeino-opprøret 299, 304
Kelterne 101
Kennedy, John F 455
Kieltraktaten 265
Kilder 136, 204, 216, 382, 579, 581-589, 590-597, 606-8
Kileskrift 135, 137
Kina 12, 22, 24-6, 38, 50, 77-86, 151, 154-7, 171, 198, 240-2, 244-6, 259, 293, 329, 361, 366, 425, 434, 438, 452, 456, 501-2, 526-41, 548-9, 569-70
King jr., Martin Luther 363, 365
Klientsystemet 556-7
Klima 10-11, 32-3, 36, 64, 71, 237
Klodvik/Clovis 115-6
Knut den mektige 96, 109
Kongsberg 251, 256
Kolonialisme 49, 236, 347, 390, 420
Kommunisme 11-12, 14, 24, 221, 245, 270-73, 332-3, 387, 401, 408-14, 425, 444-457, 477, 529, 532-540, 568-71
Konsentrasjonsleir 351, 358, 393, 399-400, 417, 419, 421, 591
Konservatisme 10, 560
Konstantin 383,
Konstantinopel/Istanbul 51, 83, 115, 117-18, 154, 178, 187, 225, 420
Kontinuitet 19, 24, 26, 578-9
Kopernikus, Nikolaj 215-7
Kopper 153, 165-67, 173
Koreakrigen 456, 534, 539
Korona 150, 153, 161, 171-3, 569, 571, 589
Korstogene 118, 220-233, 391, 418
Krog, Gina 13
Krutt 80
Krystallnatten 387
Khrusjtsjov, Nikita 445-6, 452
Kublai Khan 84
Kulturmøter 83-84, 202, 204
Kulturrevolusjonen 536-8
Kuwait 502-3, 505, 508, 521,
Kuwaitisering 505-6


L
Lancashire 235, 238, 242
Landsloven 142-3, 145
Landssvik 330, 398-99, 490
Lappekodisillen 298, 304
Lenin, Vladimir 266, 273, 332-33
Levninger 435-6
Libanon 171, 359-61, 364, 388-9
Liberalisme (politisk eller økonomisk) 10-15, 24, 289, 329, 453, 463, 536, 559
Lisboa 176-7
Lie, Trygve 263
Locke, John 12, 558
Luther, Martin 228, 232, 297, 308, 328
Ludvig 14 (Solkongen) 50, 107


M
Malaria 167-8,
Mao Zedong 245, 533-6, 539
Magnus Lagabøte Håkonsson 136, 142-143, 145, 308, 330
Maihaugen 96
Maktfordelingsprinsippet 135, 285, 559, 563
Marduk 56
Marin, Sanna 272
Marshallhjelpen 270, 272-3, 451, 456
Marx, Karl 14, 218
Marxisme 461
Massakren på den himmelske freds plass 536, 539, 568, 571
Meir, Golda 364
Mekka 132
Mellomkrigstiden 348, 401, 414, 452, 515-6, 577-9
Mengele, Josef 421, 614-6
Menstadslaget 476
Mesopotamia 20, 50, 55-6, 125
Messias 384
Migrasjon 24, 204, 294, 333-45, 619
Miljøproblemer og forurensing 10-11, 236, 246, 471, 498, 500, 504, 541, 577
Milorg 396, 403
Ming-dynastiet 538
Minnekultur 373, 424-5, 493,
Mladic, Ratko 424
Mor Teresa 365, 614-17
Mongolene 83-4, 86, 147, 154, 293-4, 418, 423, 530
Montesquieu, Charles 285, 559, 562
Mossekonvensjonen 266
Moster-tinget 120, 123, 126
Motreformasjonen 229
Muhammed (profeten) 117, 386, 528
Mysostkolonien 138
Multikultur 24, 190, 336
Møller, Katti Anker 13, 328


N
Nansen, Fridtjof 481
Nasjonalisme 10-15, 513
Nasjonalromantikken 130
Nasser, Gamal Abdel 53, 518
Nato 271, 273, 375, 446, 451, 456-7, 550
Naturfilosofi/Naturvitenskap 56, 209, 217, 312, 422, 576
Naturforvaltning 621
Naturtilstanden 558
Nazisme/nasjonalsosialisme 11,12, 26, 120, 154, 299, 370, 372-3, 379, 386-90, 393, 398-400, 410, 412, 417, 420-2, 424, 436, 449-51, 456, 490, 493, 501, 508, 516, 549, 568, 590-6
Neandertalere 31-2, 68
Neolittiske revolusjon 34, 247
Nidarosdomen 45, 94, 122, 124-133
Nikea-konsilet 115
Nikolai 2, tsar 405, 407, 447-8
Nilen 35, 39, 40-53, 56, 59, 245, 352-4
Nobels fredspris 11, 263, 365, 426, 525, 527, 539, 550-1, 614
Nord-Irland 221-2, 233
Nordøstpassasjen 198-9, 207
Nordlandsbanen 399
Norgesveldet 110
Norvegr 486
Notre-Dame 130-1, 218
Nürnbergprosessene 422, 424, 549
Nøkken 60


O
Ocean Viking 497-8
Olav Haraldsson (den hellige) 94-6, 120, 121, 123, 131, 218, 225,
Olav Kyrre 95-6
Olav Tryggvason 93, 120, 123, 225
Olav 5, konge 301-2, 394, 405
Oljefondet 505, 507-8
Oljekrisa 272, 405, 502, 505, 508
Opiumskrigene 531, 548
Oppgangssag 195
Opplysningstid 13, 22, 25, 144, 211, 219, 237, 278, 328, 460, 530, 557-9, 575-6, 578
Orienten 50
Oscar 2. 266, 407, 487
Ostrakisme 554
Osmanske riket 178, 190-1, 226, 241, 353, 366, 369, 419-21, 514-5, 525
Ottar, høvding 486


P
Palestina 384, 512-525
Pallas Athene 56
Panamakanalen 168
Pandemi 150, 159, 160-72, 571, 578, 589
Panservogner/stridsvogner 268, 371, 434, 450
Pantheon 56-7, 125
Parks, Rosa 363, 438
Parlamentarisme 285, 405, 410, 563
Patrisierne 137, 555-6
Paulus 384, 391, 611
Pederasti 309-14
Persia/Iran 12, 53, 77, 86, 246, 329, 333, 385, 453, 456, 501, 508, 524
Piketty, Thomas 467
Pizarro, Francisco 166
Platon 212
Plebeiere 555-6
Plinius 71
Polisstater 156, 553-4
Polo, Marco 84, 86
Poteten 35, 211, 237, 247, 251, 256, 284, 333
Privilegiesamfunnet 111
Prøysen, Alf 313-4
Putin, Vladimir 457, 537
Pyramider 44-5, 48, 51, 53, 125, 239


Q
Quisling, Vidkun 330, 399, 403, 476, 584-5, 590


R
Ragnarok 64
Rasetenkning 377, 382, 390, 418
Reagan, Ronald 221, 477
Reformasjonen 211, 219, 222, 228, 297, 308, 328
Religionsfrihet 10, 282, 385, 558, 561-2
Rembrandt 186-7
Renberg, Elsa Laula 291-301
Renessansen 21-2, 50, 56, 84, 211, 216, 218-9, 437, 558, 575, 577
Republikk 188, 267, 457, 532, 539, 555-6, 561, 565, 613
Responsibility to Protect (R2P) 424
Revolusjon, franske 13, 14, 22, 62, 111, 278-9, 366, 461, 559-61, 570
Revolusjon, industrielle/teknologiske 22, 26, 35, 70, 75, 219, 235-247, 254, 432, 439, 471, 530-1, 612
Revolusjon, russiske 267, 407-, 448-9, 456
Revolusjon, jordbruks- 22, 26, 34, 36-8, 40-43, 55, 68, 106, 160, 235, 241, 247, 292, 618
Rhodes, Cecil 347-8, 350, 353, 358
Riksdagsbrannen 387
Rjukan 258, 284
Rockefeller, John D. 500,
Rocket (lokomotiv) 239
Rogstad, Anna 286
Romerretten 137-9, 142, 212
Romerriket 20-1, 25, 48, 53, 57, 72, 77-81, 86, 101-6, 115, 127, 138, 211, 223-4, 349, 353, 385, 555-7, 576, 608
Roosevelt, Franklin D. 354, 362, 429, 436, 601,
Rosie the Riveter 429-
Rousseau, Jean-Jacques 558
Royal Navy 181
Røros 197, 251, 296


S
Saladin 226, 232
Samene 15, 97, 290-305, 524
Samurai 73, 155-6
Sandefjord 337, 482-3, 493
Sao Tomé 178-80
Sarajevo, skuddet 368, 547
Sarpsborg 257-8
Sauda 258
Saudi-Arabia 12, 132, 329, 503
Selvbestemt abort, loven om 13, 328
Senat 555
Seneca 77
Sigurd Jorsalfare 462
Silicon Valley 433
Silkeveien 76-87, 147, 178
Sions vises protokoller 389
Sjia/sunni 221, 227, 609
Sjuårskrigen 366
Sjømannskirken 342-3
Sjørøveri 205, 249
Slaveri 138, 140, 174-85, 243, 360
Smith, Adam 13, 559
Sodomi 308
Sosialdarwinisme 183, 210, 294, 299, 390
Sosialdemokrati 9, 11, 407, 410
Sosialisme 10, 11, 12, 14
Sosialkontrakten/samfunnskontrakten 62, 558
Spanskesyken 169-71, 578
Sparta 608
Spinning Jenny 238, 612
Sputniksjokket 444
SPØKTE 606
Stalin, Josef 14, 245, 267-73, 374, 397, 425, 447-56, 534, 536,
Stasi 346
Stavanger 73, 91, 256, 338, 482, 504, 507-8
Stavkirke 96, 114-5, 122-3,126
Steinalderen 20, 24, 29-30, 35, 55, 64, 68, 486
Stenderforsamling 560
Stiklestad 94, 120-3, 131
Stockholm 130, 281, 298, 300, 399, 563-4
Stoltenberg, Jens 15
Stonewall-opprøret 316-7
Stord 92, 259
Stortinget 91, 135, 255, 266, 282, 285-6, 303-5, 314, 328, 330, 333, 487, 554, 560, 562-4, 599
Sturlason, Snorre 91, 119-20
Suezkanalen 51, 53, 168, 350-2, 518
Sumeriske sivilisasjon 43, 45, 64
Svalbard 198-201, 205, 207, 251, 485, 487-8, 492
Svartedauden 84-5, 146-157, 162-, 172-3, 250
Svolder 93
Sykes-Picot-avtalen 501-2
Sølv 81, 180, 251, 256, 506
Sør-Afrika 347, 350-1, 362, 567-8
Sønsteby, Gunnar 591-6
Sørishavet 481-


T
Tempelhøyden 383
Terboven, Josef 395-6, 399, 403
Terrorisme 12, 15, 222, 226, 390
Thales fra Milet 55-56
Thrane, Marcus 14, 282-4, 478,
Thunberg, Greta 9, 15
Toledo 73
Tolvtavleloven 137, 145
Trekanthandelen 179, 181, 185, 243, 360
Trepartsamarbeidet/hovedavtalen 476, 478
Trettiårskrigen 222, 230-2, 367, 543-5
Trondheim 93, 103, 122, 124-133, 197, 300, 304, 325, 471
Truman, Harry S. 451, 456, 523
Truman-doktrinen 456
Trump, Donald 457, 467, 523, 536, 565
Turing, Alan 311
Tsarbomben 442-6
Tutankhamon 52, 607
Tyrann 449, 575
Tyskertøsene og tyskerbarna 397-8
Tømmer 36, 38, 64, 72, 81, 96, 126-7, 189, 192-3, 195-6, 241, 433, 476


U
Uavhengighetserklæringen, amerikanske 12, 22, 279-80, 329, 460, 560
Ukraina 29, 117, 268, 375, 425, 455, 457, 537, 571
Unionsoppløsningen/1905 11, 564
Universiteter 212-3
Urfolk 278-9, 290, 305, 426,
Utøya 15, 222, 405


V
V1/V2 372
Vaksiner 166-173
Vannkraft 53, 188, 238, 245, 247, 251, 254-5, 302, 530
Velferdsstat 272, 458-69
Venezia 83, 147, 164, 178, 190 225, 437
Venezuela 503, 506
Verdensutstillingene 337
Vermeer, Johannes 202
Versaillesfreden/Versaillestraktaten 170, 369-70, 373-4, 410-1, 415, 547-8, 551
Victoria, dronning 609, 612
Vietnamkrigen 456, 535
Vingespinnemaskin 238
Vikingtid 21, 70, 73, 86, 88-99, 101, 107-9, 113, 119, 249-50, 333, 336, 418, 598, 608
Vilhelm 1, keiser 367
Vilhelm 2, keiser 410
Vilhelm erobreren 101, 107-10, 388
Vinterkrigen 268, 271, 599
Vladimir I av Kiev 117
Voltaire 13, 559
von Linné, Carl 217-8
Vulkaner 64, 281, 620


W
Wahabbisme 503
Warszawapakten 272, 273, 456
Watt, James 239
Wergeland, Henrik 277-8, 283
Westfalen, freden i 230-232, 543-44
White man’s burden 183
Wienerkongressen 545-6
Willow Run 430-434
Wilsons 14 punkter 410
Wollstonecraft, Mary 13


Y
Yousefi, Malala 11, 365
Ytringsfrihet 10, 12, 280, 282, 528, 553, 559, 562


Z
Zheng He, admiral 155


Ø
Øresundstollen 153, 200
Østerrike-Ungarn 368-9