Quizer til vg3

Det finnes tre typer oppgaver til hvert temakapittel i Historie på tvers.

  1. Repetisjonsoppgavene bakerst i hvert kapittel
  2. Dybdeoppgavene (ligger på nettressursene til kapitlene)
  3. Flervalgspørsmål/quizspørsmål.

Flervalgsspørsmålene fokuserer mye på rene fakta, og er tenkt brukt som quiz-spørsmål i jobbingen med de respektive kapitlene.  Det er 10-20 flervalgsspørsmål per kapittel. Disse måler generelt sett ikke forståelse, men er fine for å gi elevene en umiddelbar feedback på hva de har fått med seg etter å ha lest eller hørt gjennom et kapittel.

Under har vi sortert spørsmålene på hvert sitt kapittel. De er lagret i Forms-format, og er klare til bruk  i Teams. Det er bare å klikke på dem og velge «dupliser» – du må muligens logge inn i Teams underveis i denne prosessen. Neste gang du nå velger å opprette en test i historieteamet ditt, vil du få tilbud om å bruke testen du har duplisert her fra dette nettstedet, og du kan også redigere den videre om du ønsker.

Til deg som ikke bruker Teams: Disse spørsmålene kan også fås som PDF, på forespørsel (hvis du vil bruke spørsmålene i andre verktøy, eksempelvis itslearning eller kahoot). Send i så fall en epost til kontakt@historiepatvers.no.

Last ned quizer i Teams-format herfra: