Vurdering uten prøver

kr 349

– Hvordan kan vurdering være et verktøy i læring?
– Hvordan kan læringsaktiviteter designes slik at elevene får sjansen til å oppleve dybdelæring når de er som mest motiverte for det?

Boka består av tre deler. I første del presenterer forfatteren aktuelle begreper fra Kunnskapsløftet 2020 og visualiserer dybdelæringsbegrepet i en modell som viser at læringsaktiviteter og vurderingsformer sammen skaper læring. Modellen forklarer hvilken rolle kreativitet kan spille for elevenes læring, ikke som et fremmedelement eller som noe uventet, men som et konkret og etterstrebet mål for prosessen.

Andre del av boka består av intervjuer og debattinnlegg fra og med lærere og skoleledere. Alle har meninger om skolen. Noen meninger er forskningsbaserte, noen er erfaringsbaserte, mens andre er mer anekdotiske. Alle de tre innfallsvinklene kan gi interessante perspektiver. Målet med denne delen er å få fram noen av de innsiktene, meningsbrytningene og utfordringene som finnes i skolen akkurat nå.

Tredje del er tenkt som en ren oppskriftsdel på forskjellige typer læringsaktiviteter som også gir mulighet for vurdering. Og motsatt. Mest mulig praksisnært, mest mulig konkret og best mulig egnet til å innarbeide i egen praksis.

Kategori:

Beskrivelse

Fagbok for lærere utgitt på Universitetsforlaget (2021), av samme forfatter som Historie på tvers: Nils Håkon Nordberg. Boka brukes som pensumbok på følgende utdanningssteder:

  • Universitetet i Stavanger, Historie – bachelorstudium
  • Universitetet i Stavanger, 8.-13.trinn
  • Universitetet i Stavanger, GLU 1-7
  • Universitetet i Stavanger, GLU 1-5
  • Høgskulen på Vestlandet, Praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag
  • Høgskulen på Vestlandet, Yrkesfaglærerløftet