PERSPEKTIV: Øyet som ser

Kontekst for temaet

En manns opprører er en annen manns terrorist. Hvem som er historiens helter og hvem som er skurkene, vil være avhengig av ettertidens fortolkning. Her setter vi tingene litt på spissen, med utgangspunkt i Moder Theresa og Josef Mengele.
Teksten kan gjerne brukes som utgangspunkt for fordypningsprosjekter i klassen.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
Kompetansemål: sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst