PERSPEKTIV: Naturen i historien

Kontekst for temaet

En kort tekst som tematiserer at forholdet menneske og natur er blitt snudd på hodet. Tidligere var naturen noe vi skulle verne oss mot, nå er det naturen som trenger vern.

Teksten kan gjerne brukes som utgangspunkt for fordypningsprosjekter i klassen.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.