PERSPEKTIV: Hvorfor handler historien mest om menn?

Kontekst for temaet

Dette metaperspektivet på historiefaget bør engasjere flere enn bare jentene i klassen.
Teksten kan gjerne brukes som utgangspunkt for fordypningsprosjekter i klassen.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
Kompetansemål: utforske en historisk person og diskutere hans eller hennes tenkning, handlingsrom og valg i lys av samtiden han eller hun levde i
Kompetansemål: reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken