PERSPEKTIV: Hvem eier historien?

Kontekst for temaet

Utvikling på tross av troen, eller utvikling på grunn av troen? Denne artikkelen er skrevet av Bjørn Are Davidsen i den kristne tankesmien Skaperkraft. Han spør om det er på tide å revidere vår forståelse av Middelalderen og av den kristne troens rolle i norsk historie?

Teksten kan gjerne brukes som utgangspunkt for fordypningsprosjekter i klassen.

Bjørn Are Davidsen er forfatter og skriver en del også i mediene, så han kan gjerne brukes i en oppgave hvor elevene skal vurdere kilden:
1. Hvem er kilden, og
2. På hvilken måte kan vi anta at han vet noe om det temaet han skriver om?
3. I hvilken hensikt kan han ha skrevet teksten?

Oppgaven krever med andre ord at elevene søker på nettet.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst
Kompetansemål: drøfte i hvilken grad utviklingen i ulike perioder har vært preget av brudd eller kontinuitet, og vurdere hva som gjør en hendelse i fortiden betydningsfull
Kompetansemål: reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken