PERSPEKTIV: Fra eurosentrisme til globalt medborgerskap

Kontekst for temaet

Et metaperspektiv både på historie som fag og samfunnsutviklingen som helhet, skrevet av Tore Linné Eriksen, forfatter og professor emeritus ved Universitet i Oslo, og Helle Linné Eriksen, historielærer ved Lillestrøm Videregående skole.
Teksten kan gjerne brukes som utgangspunkt for fordypningsprosjekter i klassen.

Tore Linné Eriksen har et bredt forfatterskap og er kjent fra mediene, så han kan gjerne brukes i en oppgave hvor elevene skal vurdere kilden:
1. Hvem er kilden, og
2. På hvilken måte kan vi anta at han vet noe om det temaet han skriver om?
3. I hvilken hensikt kan han ha skrevet teksten?

Oppgaven krever med andre ord at elevene søker på nettet.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden
Kompetansemål: reflektere over hvordan fortiden brukes av ulike aktører og drøfte hensikten med denne historiebruken
Kompetansemål: sammenligne ulike framstillinger av en hendelse og reflektere over at historiske framstillinger preges av opphavspersonens ståsted og kontekst