Periodebasert årsplan: VG2

Dersom du foretrekker å undervise etter perioder, så er det fullt mulig med “Historie på tvers”! Her gir vi deg muligheten til å jobbe med en slags hybridløsning, som gjør det mulig å ta små og oversiktlige steg i retning temabasert dybdelæring.

I korte trekk: Jobb med de 14 kapitlene som møter læreplanmålene etter tur og bruk tid på å utvikle elevenes periodebevissthet ved å stadig vende tilbake til tema 7: “Hvorfor deler vi historien i perioder?”


Slik kan du dele vg2-året i historie i fire bolker:

Førhistorie, metode og overbygning TEMA 1: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet
TEMA 2: Jordbruksrevolusjonen i det gamle Egypt
TEMA 7: Hvorfor deler vi historien i perioder?
Oldtid: 500 fvt – 500 evt

 

Tema 6: Imperiers vekst og fall (del 1)
(TEMA 7: Hvorfor deler vi historien i perioder?)
TEMA 8: Trenger vi myter?
TEMA 9: Av demokrati er du kommet
Tema 12: Kristendommen – vår viktigste arv fra oldtiden?
Middelalder: 500-1500

 

(TEMA 7: Hvorfor deler vi historien i perioder?)
TEMA 14: Føydalisme
TEMA 15. Kristendommen kommer til Norge
TEMA 16: Hvor er vikingtid og middelalder synlig i dag?
Tema 17: Fra vikingtid til storhetstid
TEMA 18: Med lov skal landet bygges
Tema 21: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme

1500-1750

(TEMA 7: Hvorfor deler vi historien i perioder?)
TEMA 23: Oppdagernes tidsalder
TEMA 24: Sukker og slaveri
TEMA 26: Hollendertiden
TEMA 27: Gud og den vitenskapelige revolusjon
TEMA 28: Tro kan både samle og splitte
Det er 18 ulike temakapitler i dette årsplanforslaget. Hvis det er tid til overs kan du mot slutten av året åpne for at elevene fordyper seg i valgfrie temagrupper av den typen du finner her: Årsplaner basert på temagrupper.