Tema 8: Hvor er vikingtid og middelalder synlig i dag?

I Spelet om Heilag Olav har Eir Inderhaug rolla som Gudrun, dottera på garden, som er sjuk på sinnet. Foto: Stiklestad Nasjonale Kultursenter / NPK

Kontekst for temaet

Mange steder i Norge har minner om vår fortid. Minnesteiner, statuer, ruiner. Enkelte steder har man også såkalte utendørspel, med handling fra vikingtid og middelalder. Bra både for turismen og for egenarten i norske bygdene. Lokalhistorie har mange funksjoner, som vi skal se noen eksempler på i dette temaet.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Treverk går i stykker i løpet av noen hundreår. Hvordan kan det ha seg at vi på museum i dag kan se vikingskip som er mer enn tusen år gamle?
 2. Hva forteller historien om Ingolv Arnesson oss om hva slags mennesker som reiste til Island den første tiden?
 3. Hvor stor makt hadde Harald Hårfagre i det området som er dagens Norge?
 4. Hvem utfordret kongsmakten til Håkon den gode?
 5. På hvilken måte fikk kongemakten en kristen tilknytning etter slaget ved Stiklestad?
 6. Hvorfor ble Bergens grunnlegger kalt «den fredelige»?
 7. Hvorfor er Norge kjent for sine mange trekirker?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt
Kjerneelementer:
 Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Historien om Norge, Bd. 1-5 (Gyldendal, 2002), Karsten Alnæs
 • Historien om Norge (NRK, 2003), Karsten Alnæs
 • snl.no
 • norgeshistorie.no