Tema 7: Silke bandt øst og vest sammen

– Materialet som globaliserte verden for første gang

Rester av den gamle Silkeveien, her fra delstaten Sikkim i India
(foto: Rudra Narayan Mitra)

Kontekst for temaet

Tilbud og etterspørsel er viktige faktorer i verdenshistorien. Kampen om ressurser er utgangspunkt for kriger, handel og andre økonomiske prosesser som former vår historie: migrasjoner, bydannelser, rikers vekst og fall. Viktige ressurser på historiens arena har vært salt, slaver, silke og krydder i oldtiden, og stål, kull og olje i den industrielle tidsalder. Dette kapitlet om Silkeveien tar for seg hvordan en av disse ressursene har vært utgangspunkt for kulturmøter gjennom to tusen år.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Hva var de viktigste varene som ble utvekslet gjennom Silkeveien?
  2. Når var Silkeveiens storhetstid, og hva gjorde at nettopp disse periodene var storhetstid?
  3. Hvorfor kunne silke brukes som penger?
  4. På hvilken måte er handel utgangspunkt for utveksling også av andre ting enn varer?
  5. Hvilke faktorer gjorde at Silkeveien mistet sin betydning?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

  • TV-serie: «Marco Polo», 2014. Les mer på imdb.com. Finnes på Netflix.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Kompetansemål: Utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Mennesker i samfunn i fortid, nåtid og fremtid: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker?

Forfatternes hovedkilder for temaet