Tema 42: Av demokrati er du kommet

Kontekst for kapitlet

Hva er demokrati, hvordan vokser det frem, hvilke mekanismer og holdninger må bygges for at et demokrati skal vedvare? Dette spørsmålet opptar oss i dag enda mer enn det gjorde athenerne i oldtiden. Athernes demokrati varte omtrent så lenge som det norske demokratiet har eksistert. Hva kan historien lære oss om hva som kan skje i fremtiden?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva var demokratisk med styreformen i Athen?
 2. Hva var de viktigste prinsippene til opp­­­­lysnings­­­filosofene?
 3. Hva var forskjellen på Edmund Burke og de franske revolu­sjonære lederne?
 4. Hva er parlamentarisme og hvordan representerer dette systemet folkeviljen bedre enn det systemet som var før parlamentarismen i Norge?
 5. Hva kan være utfordringer med å innføre demokrati i land som ikke har de samme tradisjonene som Norge?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her 

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

■ NRKs tidslinje over utviklingen av demokratiet i Norge

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • https://antikkhistorie.w.uib.no/files/2018/08/den-romerske-republikk-historie-2008.pdf
 • https://forskning.no/historie/det-gamle-athen-ga-oss-ikke-demokratiet/801838
 • https://norad.no/tema/demokrati-og-styresett/demokrati/https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the-worst-form-of-government/
 • https://www.fn.no/Statistikk/Demokratiindeksen
 • https://www.norgeshistorie.no/
 • https://www.norgeshistorie.no/enevelde/1208-opplysningstiden-i-danmark-norge.html
 • https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/vikingtid-og-middelalder/U20-tema-vikingtid-og-middelalder.html
 • https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/voksenopplaring-for-innvandrere/historie/
 • Schreiner, J. H (1989). Antikkens historie. Historisk institutt Oslo.
 • Seip, J. A (1963). Fra embetsmannsstat til ettpartistat og andre essays. Universitetsforlaget.