Tema 4: Jordbruksrevolusjonen og det gamle Egypt

Kontekst for temaet

Tilgang til vann har vært viktig gjennom hele verdenshistorien, som utgangspunkt både for jordbruk, transport, konflikter og – i moderne tid – kraftproduksjon. I dette kapitlet ser vi på Nilens betydning.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hvorfor var det i Midtøsten den neolittiske jordbruks-
  revolusjonen oppsto?
 2. Hvilke yrker var de første, og hva slags konsekvenser fikk det for samfunnsutviklingen da mennesker begynte å spesialisere seg til forskjellige oppgaver?
 3. Hvilken rolle har dyrene spilt for utviklingen av den menneskelige sivilisasjon?
 4. Hva er spesielt med Nilen i forhold til andre elver?
 5. Hvordan kan vi vite så mye om oldtidens Egypt i våre dager, mer enn to tusen år etter den siste farao?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet (overflatelæring, ikke til vurdering) – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn
Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Diamond, Jared (1997). Våpen, pest og stål – menneskenes historie gjennom 13 000 år.
 • Tvedt, Terje (2012). Nilen – Historiens elv.
 • Begynnelsen: De første sivilisasjonene (foredrag på Nasjonalbiblioteket i 2019 av Terje Tvedt)
 • Manning, Patrick (2012). Migrations in World History.
 • SNLs sider om Egypt