Tema 39: Israel og Palestina

Kontekst for temaet

Israel er det eneste landet i Midtøsten med demokrati, en fungerende markedsøkonomi og rettigheter også for seksuelle minoriteter. Et land der verdens mest forfulgte folk, jødene, har skapt seg et folkehjem, Hvordan har det allikevel endt opp med å bli et land som vekker de sterkeste antipatiene?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva var Balfourerklæringen?
 2. Hvilke konsekvenser fikk det for jordløse palestinske bønder at jøder begynte å kjøpe opp land i Palestina?
 3. Hvordan reagerte palestinerne på den jødiske innvandringen.
 4. Hvilken betydning fikk holocaust for jødene i Palestina?
 5. Israel ble opprettet i 1948. Hvordan reagerte nabolandene på opprettelsen?
 6. Israel har vært i krig med sine naboland omtrent en gang hvert tiår. Hva er konsekvensene av de mange krigene når det gjelder grenser og maktforhold på bakken?
 7. Hva menes med at den kalde krigen skar rett gjennom Midtøsten?
 8. Hvordan påvirket den kalde krigens slutt maktforholdene i Midtøsten?
 9. Hva var Oslo-avtalen?
 10. Hva kan forklare at Oslo-avtalen aldri ble fulgt opp med konkret politikk?
 11. Hva mener forfatterne av denne læreboka må til for å få fred mellom israelere og palestinere, og hva tenker du selv?

Dybdeoppgaver til temaet

Denne konflikten er en god anledning til å studere motstående synspunkter i en og samme sak, eksempelvis den israelske bosetningspolitikken på Vestbredden.
Ta utgangspunkt i en palestinavennlig kilde og en israelvennlig kilde, og forsøk å finne ut hva som er fakta og hva som er synspunkter/vinkling. Noen må vel vri på virkeligheten her, og i så fall hvem? Hvordan kan man vurdere disse kildene mot hverandre på historiefaglig vis?
■ Forslag til Palestinavennlig kilde: Podkasten Palestinsk hverdag.
■ Forslag til Israelvennlig kilde: Med Israel for fred

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Nordenson, Jon (2018) Fra opprør til kaos, Midtøsten etter den arabiske våren. Universitetsforlaget.
 • Tveit, Odd Karsten (2020) Midtøsten på 200 sider. Fra 1820 til i dag. Kagge forlag.
 • Waage, Hilde Henriksen (2013) Konflikt og stormaktspolitikk i Midtøsten. Cappelen Damm AS