Tema 37: Det norske hvalfangsteventyret

Kontekst for temaet

Svend Foyn innførte granatharpunen i 1870 og startet med det en prosess som gjorde Norge til verdens største hvalfangstnasjon. Vi knytter det også opp mot temaer som ressursutnyttelse og menneskets skiftende forhold til naturen.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hvor i Norge hadde hvalfangstnæringa sin hovedtyngde?
 2. Hvordan preget det lokalsamfunnet?
 3. Hvordan overlevde hvalfangerne på de lange sjøreisene?
 4. Kapitlet nevner flere paralleller mellom oljenæringa og hvalfangstnæringa. Hvilke likheter og forskjeller finner du mellom de to næringene? Tenk på både betydningen de har hatt både for lokalsamfunn og for Norge og for Norge i verden.
 5. Hva var grunnen til at Stortinget i 1904 vedtok forbud mot hvalfangst langs norskekysten?
 6. Stortingsvedtaket fra 1904 fikk hvalfangerne til å reise ut i verden på leting etter nye jaktmarker. Hvor begynte de å jakte nå?
 7. Hva er grunnen til at det er mer hval i havet i polare strøk enn i mer tropisk klima?
 8. Hvilket rykte har hvalfangstindustrien i dag?

Dybdeoppgaver til temaet

 1. Historien om hvalfangst har forsvunnet i annen historie de siste tiårene, det har vært en skamfull del av norsk historie som man ikke helt har visst hvordan man skal forholde seg til. Nå begynner det etter v¨år mening (vi som står bak Historie på tvers) å være mulighet for å trekke det frem, på godt og ondt. Nå som oljealderen er på vei mot slutten, kommer oljebransjen til å måtte gå gjennom en tilsvarende periode med fortrengning? Hvorfor/hvorfor ikke?

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Eriksen, Tore Linné (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen akademisk.
 • Lund, Ellen Cathrine (2021).  Norges vei til rikdom. Podcast-serie. Norgeshistorie.no/NRK. Hentet herfra: https://radio.nrk.no/serie/norgeshistorie
 • Rhodes, Richard (2018). Energy – A human history. Simon and Schuster. New York. Kindle Edition.
 • Stopar, Mirko (2019). Lars Faen. Historien om Norges største hvalskytter. Forlaget Press. Ebok
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.
 • Tjernshaugen, Andreas (2018). Hvaleventyret – Hvordan vi nesten utryddet det største dyret som har levd. Kagge. Ebok.
 • no.wikipedia.org/hvalfangst

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Vurdere hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser og bruke historiske perspektiver i samtale om bærekraftige løsninger
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?