Tema 34: Sovjetunionens vekst og fall

Kontekst for temaet

Sovjetunionen oppsto i kaoset under Første verdenskrig, og sto igjen som en av verdens to supermakter etter nazismens fall i 1945. Her tematiserer vi konflikten mellom ideologiene, Josef Stalins rolle i fremveksten av Den kalde krigen, og rivaliseringen mellom øst og vest. En tilstand som har gjenoppstått i mindre skala, 30 år etter Sovjetunionens fall i 1991.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva sto akronymet MAD for under den kalde krigen?
 2. Fortell kort om Tsarbomben.
 3. Hvorfor var synet av denne bomben så skremmende for nordmenn?
 4. Hvilken «sabelrasling» sto Nikita Khrusjtsjov for overfor Norge?
 5. Når ble Berlinmuren reist, og hvorfor?
 6. Den russiske revolusjon ble gjennomført under første verdenskrig. Hvordan henger de to hendelsene sammen?
 7. Hvilke likheter nevnes i teksten mellom den franske revolusjon og den russiske revolusjon?
 8. Hvordan var det å leve i Sovjetunionen under Josef Stalin?
 9. I skolebøker for russiske skolebarn i dag blir Stalin omtalt ikke bare som en tyrann, men også som en som gjorde noe bra for landet. Hva tror du trekkes fram som positive utviklingstrekk under Stalin?
 10. Hvilke ulike allianser inngikk Stalin under andre verdenskrig?
 11. Hvorfor oppnådde den sovjetiske kommunismen så stor prestisje mange steder i verden etter andre verdenskrig?
 12. Hvordan forklarer denne lærebokteksten at den kalde krigen tok slutt i 1989-90?

Dybdeoppgaver til temaet

(kommer)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Herfra kan du laste ned en quiz om dette kapittelet. Quizen er laget i Teams-format, slik at du kan bruke den som en selvrettende læringsaktivitet for elevene.

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Moen, Tore Lasse, Prytz, Kjell Amund, Sjaastad Anders Christian (2019). Kald krig 1945-1990. Serie på NRK. Hentet herfra: https://tv.nrk.no/serie/kald-krig/sesong/1/episode/1/avspiller
 • Søbye, E., Berntsen, H., Fløgstad K. og Langdal, J. (2014). Dovre faller. Gyldendal. Ebok.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: Drøfte bakgrunnen for verdenskrigene og et utvalg andre sentrale kriger eller konflikter, og reflektere over om fredsslutninger har bidratt til å skape fred og forsoning.
Kompetansemål: Utforske menneskers handlingsrom og valgmuligheter i konfliktsituasjoner og vurdere konsekvenser av valgene de har tatt.
Kjerneelementer: De store spørsmål: Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?