Tema 18: Tro kan både samle og splitte

Kontekst for temaet

Vår tro og våre overbevisninger bringer oss sammen, men det kan også skape større avstand. Hva er viktige eksempler fra verdenshistorien på forsoning og splittelse som følge av religion, og er det noen lærdommer å trekke av det?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Gi eksempel på noen ekstremistbevegelser og hva de
  står for?
 2. Hva kan ha vært motivene til pave Urban for å mane
  til korstog?
 3. Hva skiller rettferdig krig fra hellig krig, innholdsmessig?
 4. Hva kan være årsaker til at kristendommen gikk fra å være pasifistreligion til å bli krigerreligion?
 5. Hvilken effekt har korstogstiden i våre dager?
 6. Hva var Luthers kritikk av pavekirken?
 7. På hvilken måte spredde Luthers idéer seg, og hva kan være årsaker til at de ble populære blant folket og blant herskere?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 
Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Kristendommens historie (NRK/Channel 4/Christianity – a history//2009)
 • Aarebrot, Frank og Evjen, Kjetil (2017). Reformasjonen, – den store historien.Vigmostad og Bjørke.
 • Kennedy Paul (1987. The Rise and Fall of the Great Powers. Vintage Books.
 • Vogt, Kari og Heger, Anders (2002). Bruddet. Cappelen
 • snl.no