Tema 16: Hollendertiden

Kontekst for temaet

Hollenderne begynte å dukke opp utenfor Norges kyster på 1400-tallet. Mens portugiserne på denne tiden tok slaver i Afrika, og således var starten på en flere hundre år lang tragedie i sør, så innevarslet de hollandske skipene i norske havner noe langt mer positivt – likeverdig handel. I dette temaet skal vi se på hvordan samspillet mellom våre to land skapte en økonomisk boom for begge parter, og hvordan hollendertiden på mange måter ble det første skrittet mot det moderne næringslivet i Norge.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s331 i boka)

  1. Hvordan klarte nederlenderne å ta opp konkurransen med det tyske Hansaforbundet i Østersjøen?
  2. Hva var spesielt med det nederlandske samfunnet i forhold til resten av Europa?
  3. Hvorfor ble tømmer en så viktig eksportvare for Norge?
  4. Hvordan ble tømmerdriften også opphav til det første norske industrieventyret?
  5. Hvordan havnet nederlenderne i nordområdene, og hva har det betydd for norsk næringsliv?
  6. Hva var bakgrunnen for at mange nordmenn utvandret til Nederland, inkludert Cort Adler?
  7. Hvordan kan hollendertiden også være en årsak til Norges fremvekst som skipsfartsnasjon?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Gjeruldsen, Ole Henrik (2018). Cort Adeler – en biografi.CappelenDamm.
  • Løyland, Margit (2012). Hollendertida i Norge. Spartacus.
  • snl.no