Tema 15: Sukker og slaveri

Kontekst for temaet

Portugiserne fant lite gull da de begynte å utforske Afrikakysten på 1400-tallet. Men de fant fruktbar mark for dyrking av sukker, blant annet på øyene Sao Tomé og Principe utenfor Afrikas vestkyst. For å drive plantasjene tok de slaver fra det afrikanske fastlandet. Dette var starten på et system som snart skulle omfatte også den nye verden på den andre siden av Atlanterhavet, den såkalte trekanthandelen. Et system der europeiske sjøkapteiner og deres investorer ble veldig rike, og der andre ble arbeidet til døde. Dette temaet tar både for seg mekanismene bak, hvordan profitørene rettferdiggjorde systemet for seg selv, og hvordan det tok slutt. Samt konsekvensene for Afrika.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Hva var portugisernes motivasjon for å utforske ­Afrika-kysten?
  2. Hvordan ble sukker en viktig ressurs i slave­økonomien?
  3. Hvilken rolle spilte religion og religionsmotsetninger i slavehandelen?
  4. Hvordan ble virksomheten flyttet over Atlanterhavet?
  5. Hvordan rettferdiggjorde slavehandlere sin virksomhet?
  6. Hvordan endte slavetiden?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

■ Det dansk-norske slaveskipet Fredensborg (NRK)

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Slaveriets historie (NRK/ARTE France//»Slavery Routes»/2018)
  • Silkeveiene (2017, Gyldendal), Peter Frankopan
  • snl.no