Tema 13: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme

Kontekst for kapitlet

Høymiddelalderen på 1200-tallet bragte med seg bedre klima, større byer, og voksende handel. Men mens middelalderens rigide samfunnssystem – føydalismen – var på hell, ventet katastrofen. En katastrofe som det tok 300 år å få kontroll på, men som også kan påstås å være en pådriver for ny utvikling. I dette temaet utforsker vi hvordan det kan ha seg.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

  1. Hvordan kunne svartedauden på lang sikt være en fordel for handelen i Europa?
  2. Klarer du å oppsummere Jared Diamonds forklaring på Europas forsprang i fem setninger?
  3. Hva menes med påstanden vår om at Asia kunne forby utvikling?
  4. Hva kan ha vært motivasjonene til det spanske kongeparet for å finansiere ekspedisjonen til Columbus?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Diamond, Jared (1997). Våpen, pest og stål. Spartacus.
  • Harari, Yuval Noah (2016). Sapiens – en kort historie om menneskeheten. Bazar.
  • Landes, Davis S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
  • 21st century Madagascar plague outbreaks, en.wikipedia.org
  • snl.no