Tema 11: Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen

Kontekst for temaet

Det er arkitekturhistorie generelt og Norges flotteste kirkebygg spesielt som er tema i dette kapitlet. Vi ser på hvilke motiver som lå bak middelalderens katedraler, og hvilke funksjoner de fylte på stedene der de ble oppført.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hvordan finansierte Norge hovedsakelig byggingen av de mange kirkene etter tinget på Moster?
 2. Hva kan ha vært motivene for å bygge Nidarosdomen?
 3. Hva forteller Nidarosdomen oss konkret om opp- og nedturene i norsk historie?
 4. Hvordan var Nidarosdomen en motor også for by­utviklingen i Nidaros?
 5. Hvorfor ble kongemakten i Norge sterkt knyttet til religion?
 6. Hva er religiøs turisme, og hvor er slik turisme viktig i verden i dag?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kompetansemål: 
beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Follet, Ken (2018). Notre-Dame.
 • Næss, Atle (2011). Nidarosdomen. Gyldendal.
 • Oftestad, B. T og Rasmussen, T (2005). Norsk kirkehistorie. Universitetsforlaget.
 • nidaros.no
 • snl.no