Tema 10: Kristendommen kommer til Norge

Kontekst for temaet

Kristendommen ble bragt til Europas ytterpunkter – som England og senere Norge – ved at herskerne brukte det som del av sine nasjonsbyggerprosjekt. Kristningen av Norge førte også til at landet ble del av den europeiske sivilisasjon, med de fordeler det medførte politisk og økonomisk. I dette temaet skal vi se hvordan det foregikk, og hvordan det forandret samfunnet.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet

 1. Hva skilte måten Karl den store ble kronet på fra ­Napoleons kroning i 1804?
 2. Hvordan vokste kirken fram som mektig organisasjon
  i middelalderen?
 3. Hvordan brukte herskerne kristendommen til å bygge sterke stater?
 4. På hvilken måte ble Håkon den gode inspirert til å innføre kristendommen i Norge?
 5. Hva skjedde med det norske samfunnet da vi bli kristnet?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her.

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karsten (2002). Historien om Norge, Bd. 1-5. Gyldendal.
 • Alnæs, Karsten (2003). Historien om Norge. NRK.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no