METODE: Kan man lære historie av film?

Kontekst for temaet

Film er en utmerket metode for å engasjere elevene og skape historisk empati i faget. I denne teksten utforsker vi mulighetene.

Forfatternes hovedkilder for temaet

  • Engelstad, Arne & Tønnessen, Elise Seip (2011) Film, en innføring. Cappelen Damm AS.
  • Engelstad, Arne, (2013) Fra bok til film, om adaptasjon av litterære tekster. 2. utgave. Cappelen Damm AS.