METODE: Periodisering

Kontekst for temaet

Historie er et fag i utvikling, som alle andre fag er det. Men det er også et fag der tradisjonene spiller en stor rolle. I denne artikkelen følger vi sporene tilbake til historiefagets begynnelse og ser på bakgrunnen for en del oppfatninger i faget.
Sånn sett er dette også en videreføring av Temakapittel 10 i Historie på tvers for vg2: Historien om historie.

Forfatternes hovedkilder for temaet

  • Kjeldstadli, Knut (1999) Fortida er ikke hva den en gang var, innføring i historiefaget. Universitetsforlaget.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: reflektere over hvordan fortolkninger av fortiden er preget av nåtidsforståelse og forventninger til framtiden.