Temaer og temagrupper- en introduksjon

Med det nye historiefaget får man anledning til å skape dybdelæring gjennom å kunne fordype seg i de store spørsmål. I kjerneelementene til det nye faget er følgende store spørsmål nevnt:

  • Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?
  • Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?
  • Hvordan har mennesker kommunisert med og møtt andre mennesker?
  • Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?
  • Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?

Læreverket “Historie på tvers” er oppdelt etter temaer, og en grunntanke med boka er at man kan koble temaene (kapitlene) sammen i temagrupper, nettopp knyttet opp mot de store spørsmålene som er nevnt over.


Her er eksempel på en slik temagruppe, med et knippe temaer som kan kobles sammen:
Tema 8: Trenger vi myter?
Tema 12: Kristendommen – den viktigste arven fra oldtiden?
Tema 13: Islam og vesten
Tema 15: Kristendommen kommer til Norge
Tema 19: Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen
Tema 27: Gud og den vitenskapelige revolusjon

Dette er en gruppe særlig knyttet til det siste av de store spørsmålene over.

Boka har 30 temakapitler, men som lærer oppfyller du faktisk kompetansemålene i den nye læreplanen ved å bare gå gjennom 14 av dem. De andre 16 bruker du som du ønsker, ut fra hvilke læringsstier du ønsker at klassen skal fordype seg i fra år til år. Tenk på de 30 temaene som 30 forskjellige innganger til historien, som du kan komponere historiefaget ditt ut fra. Forskjellig fra år til år.

Under ser du en måte å dele opp året ut fra temagrupper (i dette tilfellet fem grupper: blått, rødt, grønt, gult og brunt). Du finner mange forslag til temagrupper på denne siden, og med referanse til kapitlene i boka.

Fullversjon av denne planen finner du her