Instruksjonsvideoer

Hvorfor vi har valgt tematisering fremfor periodisering.
Vårt temakapittel om steinalder og bronsealder.
Vårt temakapittel om lover, fra Hammurabi til Magnus Lagabøte.
Vårt temakapittel om forholdet mellom Norge, Sverige og Danmark gjennom tusen år.
Slik bruker du læreboka Historie på tvers for vg2.
Slik kan din første årsplan med Historie på tvers se ut.
Historie på tvers gir stor valgfrihet, her er noen forslag til andre måter å organisere stoffet på.