Innholdsfortegnelse vg2

Forord – kanskje mest til eleven – side 16
Slik bruker du denne boka – kanskje mest til læreren – side 10
■ TEMA 1: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet – side 16
Menneskehistorien i kortform – med fokus på overlevelse
■ TEMA 2: Jordbruksrevolusjonen i det gamle Egypt – side 28
Med overgangen til jordbruk kom de første statene
■ Tema 3: Den glemte supermakt – side 42
Assyria var verdenshistoriens første store imperium
■ Tema 4: Hvor er norsk steinalder og bronsealder synlig i dag? – side 54
Hvordan og hvorfor vi minnes fortiden
■ Tema 5: Hvordan jernet formet verden – side 62
Historiens viktigste ressurs?
■ Tema 6: Imperiers vekst og fall (del 1) – side 72
Perserne, grekerne og romerne
■ TEMA 7: Hvorfor deler vi historien i perioder? – side 88
All historieformidling dreier seg om forenkling
■ TEMA 8: Trenger vi myter? – side 98
Mulighetene når vi skaper våre egne historier
■ TEMA 9: Av demokrati er du kommet – side 110
Medbestemmelse, fra antikkens Hellas til dagens Norge
■ Tema 10: Historien om historie – side 124
Hva gjør at historie er noe mer enn bare historier?
■ Tema 11: Silke bandt øst og vest sammen – side 134
Materialet som globaliserte verden for første gang
■ Tema 12: Kristendommen – vår viktigste arv fra oldtiden? – side 146
Hvordan en religion formes i samspill med historien
■ Tema 13: Islam og Vesten – side 156
Enda en verdensreligion fra ørkenen
■ TEMA 14: Føydalisme – side 168
En nøkkel til å forstå middelalderen
■ TEMA 15: Kristendommen kommer til Norge – side 182
Hvordan og hvorfor vi ble kristne
■ TEMA 16: Hvor er vikingtid og middelalder synlig i dag? – side 192
Hvordan og hvorfor vi minnes fortiden
■ Tema 17: Fra vikingtid til storhetstid – side 204
En periodisering av Norges tidlige historie
■ TEMA 18: Med lov skal landet bygges – side 214
Fra Hammurabi til Magnus Lagabøte
■ Tema 19: Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen – side 226
Hvordan katedralen har preget og blitt preget av historien
■ Tema 20: Hvorfor alltid jødene? – side 236
Historien om mistro og forfølgelse
■ Tema 21: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme – side 250
Hvordan katastrofer kan være utgangspunkt for vekst
■ Tema 22: 1453 – Året da Konstantinopel falt – side 262
Katastrofe eller triumf – alt avhenger av øyet som ser
■ TEMA 23: Oppdagernes tidsalder – side 272
Hvordan Europa gikk fra å være utkant til å bli sentrum
■ TEMA 24: Sukker og slaveri – side 282
Sukkerhunger skapte den transatlantiske slavehandelen
■ Tema 25: Imperiers vekst og fall (del 2) – side 294
Mongolene, kineserne, osmanerne, spanjolene
■ TEMA 26: Hollendertiden – side 310
Nederlands gullalder ble starten for det moderne Norge
■ TEMA 27: Gud og den vitenskapelige revolusjon – side 332
Kunnskap har endret hvordan vi ser på gud
■ TEMA 28: Tro kan både samle og splitte – side 344
Religionskonflikter fra korstogene og fremover
■ Tema 29: Den nordiske rivaliseringen – side 358
En historie om naboskap gjennom tusen år
■ Tema 30: Det svarte flagget – side 372
I hva slags samfunn oppstår sjørøveri?
■ Dybdeoppgaver av diverse slag – side 384
Bilderegister – side 406
Stikkordsregister – side 408