Innholdsfortegnelse påbygg

Slik bruker du denne boka– til læreren side 16
■ Tema 1: Introkapittel side 18
Du former verden – verden former deg
■ Tema 2: Hvorfor deler vi historien i perioder side 18
All historieformidling dreier seg om forenkling
■ Tema 3: Fra kampen for tilværelsen til kampen for klimaet side 28
Menneskehistorien i kortform
■ Tema 4: Jordbruksrevolusjonen og det gamle Egypt side 40
Med overgangen jordbruk kom de første statene og kongene
■ Tema 5: Trenger vi myter? side 54
Evnen til å fortelle historier er
vår største fordel og vår største trussel
■ Tema 6: Hvordan jernet formet verden side 66
Historiens viktigste materiale?
■ Tema 7: Silke bandt øst og vest sammen side 76
Materialet som globaliserte verden for første gang
■ Tema 8: Hvor er norsk vikingetid og middelalder synlig i dag side 88
Hvordan og hvorfor vi minnes fortiden
■ Tema 9: Føydalisme side 100
En nøkkel til å forstå verdenshistorien
■ Tema 10: Kristendommen kommer til Norge side 114
Hvordan og hvorfor vi ble kristne
■ Tema 11: Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen side 124
Denne katedralens historie speiler norsk historie
■ Tema 12: Med lov skal landet bygges side 134
Fra Hammurabi til Magnus Lagabøte
■ Tema 13: Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme side 146
Hvordan kan katastrofer være utgangspunkt for vekst?
■ Tema 14: Kampen mot mikrobene side 158
Vårt forhold til sykdom
■ Tema 15: Sukker og slaveri side 174
Hvordan sukkerhunger skapte den transatlantiske slavehandelen
■ Tema 16: Hollendertiden side 186
Hvordan Nederlands gullalder ble starten på det moderne Norge
■ Tema 17: Gud og den vitenskapelige revolusjon side 208
Kunnskap har endret hvordan vi ser på Gud og oss selv
■ Tema 18: Tro kan både samle og splitte side 220
Religionskonflikter fra korstogene og fremover
■ Tema 19: Fra jordbruks- til industrisamfunn side 234
Den mest betydningsfulle overgangen i verdenshistorien?
■ Tema 20: Fra jeger og sanker til konsulent side 248
Hva har vi levd av i Norge?
■ Tema 21: Kampen for frihet side 262
Hvordan fikk nordmenn og finner noe de skulle ha sagt?
■ Tema 22: Kampen for demokrati side 276
Hvordan fikk bøndene, arbeiderne og kvinnene noe de skulle ha sagt?
■ Tema 23: Kampen for inkludering side 290
Hvordan fikk samene noe de skulle ha sagt?
■ Tema 24: Kampen for aksept side 306
Hvordan ble det enklere å være skeiv i Norge?
■ Tema 25: Kampen mot kriminalitet side 320
Hvorfor hugger vi ikke lenger hoder i Norge?
■ Tema 26: Den gang nordmenn var de nye landsmenn side 332
Migrasjon før og nå
■ Tema 27: Det britiske imperiet side 346
Drivkrefter og konsekvenser av Europas kolonitid
■ Tema 28: De tre verdenskrigene side 364
Europas vei fra krig til fred
■ Tema 29: Hvorfor alltid jødene? side 378
Historien om mistro og forfølgelse
■ Tema 30: 1945 – Arven fra fredsåret side 392
Fellesskap, utenforskap, gjenoppbygging
■ Tema 31: Når vi blir ekstremister side 404
I slags samfunn oppstår ekstreme bevegelser?
■ Tema 32: Hvorfor skjer folkemord? side 416
Historien om menneskehetens verste forbrytelser
■ Tema 33: Amerikas århundre side 428
Veien fra koloni til supermakt
■ Tema 34: Sovjetunionens vekst og fall side 442
Hvordan var det å leve under den kalde krigen?
■ Tema 35: Kampen mot fattigdommen side 458
Hvordan ble Norge en velferdsstat?
■ Tema 36: Fra fyrstikkjentene til åttetimersdagen side 470
Hvorfor er det så mye bedre å være arbeidstaker nå enn før?
■ Tema 37: Det norske hvalfangsteventyret side 480
Heltehistorien som ble en skurkehistorie
■ Tema 38: Det norske oljeeventyret side 496
Hvordan unngikk vi fallgruvene?
■ Tema 39: Israel og Palestina side 512
To folk – ett landområde
■ Tema 40: Dragen våkner side 526
Er Kinas vekst en trussel?
■ Tema 41: Vil vi klare å skape en fred som varer? side 542
Noen lærdommer fra viktige fredsoppgjør
■ Tema 42: Av demokrati er du kommet side 552
Medbestemmelse fra antikkens Hellas til dagens Norge
■ Tema 43: Demokratiets fremtid side 566
Kan vi tro på en fjerde demokratiseringsbølge?

METODE: Periodisering side 574
METODE: Historisk materiale side 580
METODE: Tolkning av kilder – hvorfor er historikere uenige side 590
METODE: Kan man lære historie av å se film? side 598
PERSPEKTIV: Hvorfor handler historien mest om menn? side 606
PERSPEKTIV: Øyet som ser side 614
PERSPEKTIV: Naturen i historien side 618
Bilderegister side 622
Stikkordsregister side 624