Innholdsfortegnelse vg3

Slik bruker du denne boka – til læreren side 16
■ Tema 31: Introkapittel side 18
Du former verden – verden former deg
■ Tema 32: Fra jordbruks- til industrisamfunn side 18
Den mest betydningsfulle overgangen i verdenshistorien?
■ Tema 33: Fra jeger og sanker til konsulent side 32
Hva har vi levd av i Norge?
■ Tema 34: Fra fyrstikkjentene til åttetimersdagen side 46
Hvorfor er det så mye bedre å være arbeidstaker nå enn før?
■ Tema 35: Kampen for frihet side 56
Hvordan fikk nordmenn og finner noe de skulle ha sagt?
■ Tema 36: Kampen for demokrati side 70
Hvordan fikk bøndene, arbeiderne og kvinnene
noe de skulle ha sagt?
■ Tema 37: Kampen for inkludering side 84
Hvordan fikk samene noe de skulle ha sagt?
■ Tema 38: Kampen for aksept side 100
Hvordan ble det enklere å være skeiv i Norge?
■ Tema 39: Kampen mot fattigdommen side 114
Hvordan ble Norge en velferdsstat?
■ Tema 40: Kampen mot kriminalitet side 126
Hvorfor hugger vi ikke lenger hoder i Norge?
■ Tema 41: Den gang nordmenn var de nye landsmenn side 138
Migrasjon før og nå
■ Tema 42: Det norske hvalfangsteventyret side 152
Hvordan en heltehistorie ble en skurkehistorie
■ Tema 43: Det norske oljeeventyret side 168
Hvordan unngikk vi fallgruvene?
■ Tema 44: Det portugisiske koloniveldet side 184
Kolonialisme i Amerika, Afrika og Asia
■ Tema 45: Det britiske imperiet – del 1 side 198
Hvordan imperiet vokste frem
■ Tema 46: 1914 – Året som formet århundret side 210
Hendelsene som ledet opp til langt mer enn en verdenskrig
■ Tema 47: De tre verdenskrigene side 222
Europas vei fra krig til fred
■ Tema 48: Amerikas århundre side 236
Veien fra koloni til supermakt
■ Tema 49: Krakk, katastrofer og sammenbrudd side 250
Hvordan økonomiske kriser påvirker oss
■ Tema 50: Når vi blir ekstremister side 262
I hva slags samfunn oppstår ekstreme bevegelser?
■ Tema 51: Hvorfor skjer folkemord? side 272
Historien om menneskehetens verste forbrytelser
■ Tema 52: Kan man skape varig fred? side 286
Noen lærdommer fra viktige fredsoppgjør
■ Tema 53: 1945 – Arven fra fredsåret side 296
Fellesskap, utenforskap, gjenoppbygging
■ Tema 54: Det britiske imperiet – del 2 side 306
Utvikling eller utnytting?
■ Tema 55: Sovjetunionens vekst og fall side 326
Hvordan var det å leve under den kalde krigen?
■ Tema 56: Byen som var sentrum for 1900-tallets konflikter side 342
Hvordan den kalde krigen begynte og endte i Berlin
■ Tema 57: 1989 – slutten på noe, starten på noe annet side 350
Et brudd i historien?
■ Tema 58: Midtøstens moderne historie side 356
Hvorfor er det så få demokratier i Midtøsten?
■ Tema 59: Israel og Palestina side 382
To folk – ett landområde
■ Tema 60: Demokratiets fremtid side 396
Kan vi tro på en fjerde demokratiseringsbølge?
■ Tema 61: Kampen mot mikrobene side 402
Vårt forhold til sykdom
■ Tema 62: Dragen våkner side 418
Er Kinas vekst en trussel?

METODE: Periodisering side 436
METODE: Historisk materiale side 442
METODE: Tolkning av kilder – hvorfor er historikere uenige side 452
METODE: Kan man lære historie av å se film? side 460
PERSPEKTIV: Hvorfor handler historien mest om menn? side 468
PERSPEKTIV: Fra eurosentrisme til globalt medborgerskap side 476
PERSPEKTIV: Hvem eier historien? side 488
PERSPEKTIV: Øyet som ser side 500
PERSPEKTIV: Naturen i historien side 504
Bilderegister side 508
Stikkordsregister side 510