Hva er studieforberedt?

Som historielærere er et av oppdragene våre å forberede elevene våre på høyere studier, enten vi underviser på studiespesialiserende eller i en påbyggsklasse. Men hva ligger egentlig i begrepet «studieforberedt»?

I rapporten Studieforberedt etter studieforberedende (Lødding & Aamodt, 2015) lar forfatterne en gruppe lærere for førsteårsstudenter i høyere utdannelse definere hvilke kriterier de definerer som viktige for å være studieforberedt:

• Selvstendige arbeidsmåter

• Ferdigheter i skriftlig fremstilling

• Kapasitet til å lese store mengder tekst

• Evne til kritisk tenkning

• Grunnleggende fagkunnskaper

• Interesse og motivasjon for å lære

• Evne til å orientere seg og få klarhet i hva som kreves i studiene

I historie er det mange måter å jobbe frem disse egenskapene på. Mye av dette dreier seg om å finne arbeidsmåter i klasserommet som gjør at elevene må ta ansvar, og vurderingsformer som belønner evne til kritisk tenkning, evne til å orientere seg i forskjellige typer kilder, og selvstendige arbeidsformer.

Hva lærebøkene kan bidra med er tekster og temaer som engasjerer, men som også tør å gå i dybden. Historie på tvers for vg2 (på lager nå) og Historie på tvers for vg3 (kommer våren 2022) vil totalt ha 900 sider, fordelt på 60 temaer. Temaene får den plassen de fortjener, vi har ikke lagt vekt på forkortning. I stedet har vi lagt vekt på å støtte tekstene med mange illustrasjoner og bilder, samt muligheten for å få alle kapitlene på øret gjennom QR-kodene. Målet er å øve elevenes evne til å lese også lengre tekster.

Kilde:

Lødding, B & Aamodt P. O. (2015), Studieforberedt etter studieforberedende. Oslo, NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning).