Hvorfor temaer?

Dette læreverket er organisert etter temaer, ikke etter perioder, og begrunnelsen er rett og slett at det gjør det mulig å knytte stoffet opp mot de lange linjer og de store spørsmål. Tematisering er med andre ord et godt utgangspunkt for å skape tilknytning til elevenes virkelighet, og for å skape den følelsen av relevans og mening som er så viktig for å få til motiverende skoletimer.

Sagt på en annen måte: Temaer er broer gjennom historien, og broer til historisk forståelse.

Eksempler på temaer: Hvorfor har jødene vært et forfulgt folk gjennom mer enn 2000 år? Hvordan har kvinnenes rolle og rettigheter fungert i ulike samfunnstyper? Hvordan har handel med silke, pepper, slaver, og i moderne tid – oljen – skapt både muligheter, velstand og katastrofer? Hvordan og hvorfor har religioner som kristendommen og islam vært utgangspunkt for både stabilitet og konflikt? Hva ligger bak rikers vekst og fall, fra Romerriket til USA? Hva ligger bak de store krigene i gammel og ny tid, og på hvilke måter har vi tross alt klart å skape fred gang på gang? Hvordan og med hvilke ideer har små land som Norge kjempet for sin frihet? Hvilke prosesser har gjort urfolk skadelidende over hele verden, fra indianere i Nord-Amerika til samene i Skandinavia?

Skal man kunne skjønne og interessere seg for hvordan teknologi/ressurser, religion/politikk og konflikt/makt har spilt sammen gjennom tusenårene, så må man følge disse hovedårene gjennom historien og se hvor de bringer oss – en for en.

«Historie på tvers» er historieverket for videregående skole som tar utgangspunkt i at dybdelæring skapes av å kunne se temaene på tvers av epokene i verdenshistorien. Verket tar også utgangspunkt i at Norgeshistorie må ses i lys av de store utviklingsprosesser. I vår globaliserte virkelighet skaper man større relevans og nærhet for elevene og mellom fagene om man kan tenke eksempelvis migrasjon, frihetskamp, industrialisering, demokratiutvikling og fattigdomsbekjempelse i et større perspektiv enn bare det nasjonale.

Men historiebevissthet må skapes gjennom mer enn oversiktsbilder, lange linjer og store spørsmål. Underveis i dette læreverket stopper vi opp og ser historiske øyeblikk og enkeltskjebner som kan fortelle mer om vår – og våre forfedres – historiske virkelighet. Som man sier på filmspråket: Totalbilde for oversikt, nærbilde for følelser.

Måten stoffet er organisert på kan man kalle et verks forståelsesrammer. For oss gir det mer mening i ha de enkelte fenomenenes egen historie som primær forståelsesramme, og dens samtid som den sekundære. I stedet for motsatt.