Tema 9

Av demokrati er du kommet – til demokrati skal du bli

Kontekst for kapitlet

Hva er demokrati, hvordan vokser det frem, hvilke mekanismer og holdninger må bygges for at et demokrati skal vedvare? Dette spørsmålet opptar oss i dag enda mer enn det gjorde athenerne i oldtiden. Athernes demokrati varte omtrent så lenge som det norske demokratiet har eksistert. Hva kan historien lære oss om hva som kan skje i fremtiden?

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s123 i boka)

 1. Hva var demokratisk med styreformen i Athen?
 2. Hva var de viktigste prinsippene til opp­­­­lysnings­­­filosofene?
 3. Hva var forskjellen på Edmund Burke og de franske revolu­sjonære lederne?
 4. Hva er parlamentarisme og hvordan representerer dette systemet folkeviljen bedre enn det systemet som var før parlamentarismen i Norge?
 5. Hva kan være utfordringer med å innføre demokrati i land som ikke har de samme tradisjonene som Norge?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

NRKs tidslinje over utviklingen av demokratiet i Norge

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: sammenligne hvordan demokratiet i antikken og demokratiet i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse
Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • https://antikkhistorie.w.uib.no/files/2018/08/den-romerske-republikk-historie-2008.pdf
 • https://forskning.no/historie/det-gamle-athen-ga-oss-ikke-demokratiet/801838
 • https://norad.no/tema/demokrati-og-styresett/demokrati/https://winstonchurchill.org/resources/quotes/the-worst-form-of-government/
 • https://www.fn.no/Statistikk/Demokratiindeksen
 • https://www.norgeshistorie.no/
 • https://www.norgeshistorie.no/enevelde/1208-opplysningstiden-i-danmark-norge.html
 • https://www.norgeshistorie.no/undervisningsopplegg/vikingtid-og-middelalder/U20-tema-vikingtid-og-middelalder.html
 • https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/stortinget-undervisning/voksenopplaring-for-innvandrere/historie/
 • Schreiner, J. H (1989). Antikkens historie. Historisk institutt Oslo.
 • Seip, J. A (1963). Fra embetsmannsstat til ettpartistat og andre essays. Universitetsforlaget.