Tema 6

Imperiers vekst og fall (del 1)

Kontekst for temaet

Kampen om makt og kontroll har preget menneskets historie siden starten, og med fremveksten av sivilisasjoner har denne kampen også vært ført mellom stater og imperier. I dette kapitlet ser vi på årsaker og forutsetninger for at store riker oppstår og senere går til grunne. Kapitlet er ikke obligatorisk i henhold til kompetansemålene i læreplanen, men kan studeres sammen med og som bakgrunn for tema 25.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s86 i boka)

  1. Hva kan forklare hvordan perserne oppnådde sin makt?
  2. Hva kan forklare hvordan grekerne overvant perserriket?
  3. Hva kan forklare hvordan romerne klarte å bygge sitt imperium?
  4. Hva kan være årsaker til Vestromerrikets lange levetid og hva kan være årsaker til dets fall?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaet relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Carlin, Dan (2019). The End is Always Near.
  • Frankopan, Peter (2017). Silkeveiene. Gyldendal
  • Landes, David S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
  • Turchin, Peter (2007). War and Peace and War. Penguin Publishing Group.
  • SNL.no