Tema 6

Imperiers vekst og fall (del 1)

Kontekst for temaet

Kampen om makt og kontroll har preget menneskets historie siden starten, og med fremveksten av sivilisasjoner har denne kampen også vært ført mellom stater og imperier. I dette kapitlet ser vi på årsaker og forutsetninger for at store riker oppstår og senere går til grunne. Kapitlet er ikke obligatorisk i henhold til kompetansemålene i læreplanen, men kan studeres sammen med og som bakgrunn for tema 25.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 6 i læreboken “Historie på tvers” utforsker imperiers vekst og fall gjennom historien, og fokuserer spesielt på mongolrikets ekspansjon, det kinesiske Ming-dynastiet, det osmanske riket og Spania. I kapittelet blir det forklart hvordan mongolriket, under ledelse av Djengis Khan, forente mange små klaner og fraksjoner, noe som skapte verdenshistoriens største sammenhengende imperium på 1200-tallet.

Videre diskuteres Ming-dynastiets fremvekst fra 1300-tallet og deres innflytelse i Kina, samt osmanernes ekspansjon fra 1400-tallet som inkluderte betydelige militære og administrative nyvinninger. For Spanias del, tar kapittelet for seg landets imperiebygging og sentralisering av kongemakten som startet fra 1500-tallet, og hvordan disse bidro til en periode der Europa dominerte verden.

Kapittelet understreker hvordan politisk, militær, og teknologisk innovasjon var avgjørende for imperienes suksess, men også hvordan interne konflikter og ledelsesproblemer til slutt førte til deres fall. Det gir innsikt i hvordan disse historiske dynamikkene har formet moderne geopolitiske grenser og samfunnsmessige strukturer .

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s86 i boka)

  1. Hva kan forklare hvordan perserne oppnådde sin makt?
  2. Hva kan forklare hvordan grekerne overvant perserriket?
  3. Hva kan forklare hvordan romerne klarte å bygge sitt imperium?
  4. Hva kan være årsaker til Vestromerrikets lange levetid og hva kan være årsaker til dets fall?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaet relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Carlin, Dan (2019). The End is Always Near.
  • Frankopan, Peter (2017). Silkeveiene. Gyldendal
  • Landes, David S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
  • Turchin, Peter (2007). War and Peace and War. Penguin Publishing Group.
  • SNL.no