Tema 4

Hvor er norsk steinalder og bronsealder synlig i dag?

Kontekst for kapitlet

Hva kan helleristninger og andre etterlatenskaper fortelle oss om livet i Norge i de første tusenårene etter at landet vårt ble befolket? Dette er et ikke-obligatorisk kapittel som demonstrerer at historien er rundt oss, og tar blant annet for seg hvordan teknologien hjelper oss til å få stadig ny kunnskap om selv denne fjerne fortiden.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s61 i boka)

  1. Hva kan helleristninger fortelle oss om hva fortids-
    nordmennene var opptatt av?
  2. Hva kan disse arkeologiske restene fortelle oss om når Norge ble befolket?
  3. Hvordan har disse tegningene også influert design i moderne tid?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet (overflatelæring, ikke til vurdering) – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: utforske og reflektere over hvordan fortiden minnes lokalt og nasjonalt.
Kjerneelementer:
Historiebevissthet –  Historiebevissthet kan kort forklares at mennesket er et historisk vesen og dets tolking av fortiden, forståelse av nåtiden og forventninger om fremtiden har betydning for den de er og hva de gjør.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker blitt definert, hvordan har de definert seg selv, og hvordan har de oppfattet sin plass i verden?
Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser?

Forfatternes hovedkilder til kapitlet

  • snl.no
  • Norgeshistorie.no
  • Norske røter – Serie på tre episoder på NRK