Tema 3

Den glemte supermakt

Kontekst for kapitlet

Et tema til fordypning sammen med kapitlene som dreier seg om Imperiers vekst og fall. Tema 3 tar også for seg hvordan arkeologi og skriftforskning har gitt oss mye kunnskaper om oldtiden, og gir innsikt i hvordan historieforskning kan foregå.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s52 i boka)

  1. Hvordan oppsto arkeologien som fag?
  2. Hvordan lyktes assyrerne med å skape en sterk stat,
    og hvorfor vant de på slagmarken?
  3. Hvordan kan vi vite så mye om Assyria 2600 år etter at
    riket forsvant?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet (overflatelæring, ikke til vurdering) – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Kapitlets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid (ikke direkte, men kan knyttes opp mot det)
Kjerneelementer:
Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapittelet

  • Carlin, Dan (2019). The End is Always Near.
  • Kriwaczek, Paul (2010). Babylon – Mesopotamia and the birth of civilization.
  • snl.no