Tema 29

Den nordiske rivaliseringen

Kontekst for temaet

Norge, Sverige, Danmark og Finland er i dag fire ganske like land hvis vi ser på folketall, økonomisk tyngde og geopolitiske ambisjoner. Vi samarbeider godt, har samfunnssystemer som bringer oss på toppen av FNs kåringer over verdens beste land å leve i, enten man definerer det ut fra demokrati, lykke, BNP per innbygger eller levekårsindeks (HDI). Men det har ikke alltid vært så harmonisk. I dette temaet ser vi på hvordan fiendskap, rivalisering, dominans og underkastelse har preget forholdene mellom landene og innbyggerne helt opp til vår tid. Det er en grunn til at land som ligger inntil hverandre ikke alltid er de beste venner!

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s369 i boka)

 1. Hvordan kan de skandinaviske slottene fortelle oss noe om fortiden vår?
 2. Hvordan blandet danskene seg inn i de norske maktkampene før 1500-tallet?
 3. Hvorfor falt Norge under nabolandenes innflytelse
  etter Svartedauden?
 4. På hvilken måte økte reformasjonen danskekongens innflytelse i Norge?
 5. Hvordan utviklet Sverige seg til å bli Nordens stormakt?
 6. Hvorfor fikk Norge en friere stilling under svenske­kongen enn under danskekongen?
 7. Hvorfor har dansker tradisjonelt sett et bedre forhold
  til nordmenn enn til svensker?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • snl.no
 • norgeshistorie.no