Tema 26

Hollendertiden

Kontekst for temaet

Hollenderne begynte å dukke opp utenfor Norges kyster på 1400-tallet. Mens portugiserne på denne tiden tok slaver i Afrika, og således representerte kimen til en flere hundre år lang tragedie i sør, så innevarslet de hollandske skipene i norske havner noe lang mer positivt – likeverdig handel. I dette temaet skal vi se på hvordan samspillet mellom våre to land skapte en økonomisk boom for begge parter, og hvordan hollendertiden på mange måter ble det første skrittet mot det moderne næringslivet i Norge.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 26 i læreboken “Historie på tvers” for VG2 fokuserer på “Hollendertiden” og forklarer hvordan Nederlands gullalder ble starten for det moderne Norge. Dette kapittelet undersøker hvordan Nederland på 1600-tallet utviklet seg til en verdensmakt innen handel, vitenskap, og kultur, og hvordan dette påvirket og formet utviklingen i Norge.

Nederland skilte seg ut med sin økonomiske og vitenskapelige innovasjon og var sentral i utviklingen av en global handel. Dette førte til betydelige sosiale, økonomiske og politiske forandringer i Europa, inkludert Norge. Nederland var også ledende innen kunst og vitenskap i denne perioden, noe som bidro til å forme den europeiske tenkemåten og kulturen.

Kapittelet går videre inn på hvordan de nederlandske metodene for handel og administrasjon ble adoptert av andre nasjoner, inkludert Norge, og hvordan dette la grunnlaget for moderne administrative og økonomiske systemer i landet. Dette inkluderer innføringen av mer avanserte handelsnettverk og forbedringer i skipsfart som også hadde stor innvirkning på Norges økonomiske strukturer og internasjonale relasjoner.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s331 i boka)

  1. Hvordan klarte nederlenderne å ta opp konkurransen med det tyske Hansaforbundet i Østersjøen?
  2. Hva var spesielt med det nederlandske samfunnet i forhold til resten av Europa?
  3. Hvorfor ble tømmer en så viktig eksportvare for Norge?
  4. Hvordan ble tømmerdriften også opphav til det første norske industrieventyret?
  5. Hvordan havnet nederlenderne i nordområdene, og hva har det betydd for norsk næringsliv?
  6. Hva var bakgrunnen for at mange nordmenn utvandret til Nederland, inkludert Cort Adler?
  7. Hvordan kan hollendertiden også være en årsak til Norges fremvekst som skipsfartsnasjon?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Gjeruldsen, Ole Henrik (2018). Cort Adeler – en biografi. CappelenDamm.
  • Løyland, Margit (2012). Hollendertida i Norge. Spartacus.
  • snl.no