Tema 25

Imperiers vekst og fall (del 2)

Kontekst for temaet

Evnen til å oppnå makt og dominans er alltid basert på strategiske, politiske eller økonomiske fordeler. Eller en kombinasjon av disse. Dette temaet fortsetter på det vi begynte på i tema 6, nemlig å kartlegge hvorfor imperier vokser seg store og senere sykner og kanskje forsvinner helt.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 25 i læreboken “Historie på tvers for vg2” behandler temaet “Imperiers vekst og fall (del 2)”, der det fokuseres på fire viktige imperier gjennom historien: mongolene, kineserne, osmanerne og spanjolene. Hvert av disse imperiene har hatt betydelige innvirkninger på verdenshistorien, både gjennom deres ekspansjon og deres eventuelle nedgang.

Mongolriket blir omtalt for sin raske ekspansjon under ledelse av Djengis Khan, og hvordan det ble et av historiens største sammenhengende imperier, som påvirket alt fra handel til kulturell utveksling over store deler av Eurasia.

For Kina fokuseres det på perioder med stor teknologisk og kulturell utvikling, men også på interne stridigheter og perioder med fremmed dominans som formet det moderne Kina.

Osmanske riket får oppmerksomhet for sin varighet og betydning i middelhavsregionen, og hvordan dets styreform og struktur påvirket administrasjon og kultur i områder langt utenfor dagens Tyrkia.

Spanjolenes imperium diskuteres i konteksten av deres rolle i den europeiske koloniseringen av Amerika og hvordan dette ikke bare transformerte økonomien og politikken i Europa, men også hadde dyptgående effekter på urbefolkningene og økosystemene i de nye verdene.

Kapittelet avsluttes med en refleksjon over hva som førte til nedgang og fall av disse imperiene og hvordan historiske leksjoner fra disse kan anvendes for å forstå globale maktdynamikker i dag.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s292 i boka)

 1. Hva var bakgrunnen for mongolenes makt, og hva var bakgrunnen for fallet? (Sett gjerne opp en tabell.)
 2. Hva var bakgrunnen for Mingdynastiets makt, og hva
  var bakgrunnen for fallet?
 3. Hva var bakgrunnen for Det osmanske rikets makt,
  og hva var bakgrunnen for fallet?
 4. Hva var bakgrunnen for Spanias makt, og hva var bakgrunnen for fallet?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer:
Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn? Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Acemoglu, Dan og Robinson, James A. (2012). Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. Crown Publishing Group.
 • Carlin, Dan (2016). Wrath of the Khans. Hardcore History (podcastserie).
 • Kennedy, Paul (1987). The Rise and Fall of the Great Powers. Vintage Books.
 • Landes, David S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
 • Linné Eriksen, Tore (2010). Globalhistorie 1750-1900. Cappelen Damm.
 • snl.no
 • Sølvets imperier (2018). TV-serie. NRK, TVF International (“Empires of Silver”).
 • Turchin, Peter. War and Peace and War (2007). Penguin Publishing Group.
 • Tvedt, Terje (2019). Da Kina og muslimske imperier dominerte. Foredrag på Nasjonalbiblioteket. Tilgjengelig her.