Tema 24

Sukker og slaveri

Kontekst for temaet

Portugiserne fant lite gull da de begynte å utforske Afrikakysten på 1400-tallet. Men de fant fruktbar mark for dyrking av sukker, blant annet på øyene Sao Tomé og Principe utenfor Afrikas vestkyst. For å drive plantasjene tok de slaver fra det afrikanske fastlandet. Dette var starten på et system som snart skulle omfatte også den nye verden på den andre siden av Atlanterhavet, den såkalte trekanthandelen. Et system der europeiske sjøkapteiner og deres investorer ble veldig rike, og der andre ble arbeidet til døde. Dette temaet tar både for seg mekanismene bak, hvordan profitørene rettferdiggjorde systemet for seg selv, og hvordan det tok slutt. Samt konsekvensene for Afrika.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 24 i læreboken “Historie på tvers for vg2” omhandler emnet “Sukker og slaveri” og utforsker hvordan sukkerhandelen og den transatlantiske slavehandelen var innbyrdes avhengige fenomener. Det belyser hvordan etterspørselen etter sukker i Europa førte til en intensivering av slavehandelen, da arbeidskraften som trengtes for å dyrke sukkerroer og sukkerrør i koloniene i stor grad ble hentet fra Afrika gjennom tvungen migrasjon og slaveri.

Kapittelet gir en detaljert gjennomgang av hvordan sukkerindustrien utviklet seg til å bli en av de mest profitable og menneskelig destruktive handelssystemene i historien. Det diskuterer også de brutale forholdene slavene måtte arbeide under på sukkerplantasjene og hvordan dette systemet ikke bare formet økonomiene i de europeiske kolonimaktene, men også hadde langvarige sosiale og økonomiske konsekvenser for de afrikanske samfunnene som ble berørt.

Det reflekterer videre over slaveriets arv og dets langvarige effekt på relasjonene mellom Europa, Afrika, og de Amerikanske kontinentene, og hvordan denne perioden fortsatt påvirker sosiale og politiske strukturer til moderne tid.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s292 i boka)

  1. Hva var portugisernes motivasjon for å utforske ­Afrika-kysten?
  2. Hvordan ble sukker en viktig ressurs i slave­økonomien?
  3. Hvilken rolle spilte religion og religionsmotsetninger i slavehandelen?
  4. Hvordan ble virksomheten flyttet over Atlanterhavet?
  5. Hvordan rettferdiggjorde slavehandlere sin virksomhet?
  6. Hvordan endte slavetiden?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Det dansk-norske slaveskipet Fredensborg (NRK)

Slaveriet – serie med Samuel L. Jackson i hovedrollen

Timelapse over den transatlantiske slavehandelen, år for år

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap om å gi elevene forståelse av demokratiets opprinnelse og utvikling. Faget gir også elevene forståelse av hva som gjør demokratier levedyktige.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Slaveriets historie (NRK/ARTE France//”Slavery Routes”/2018)
  • Frankopan, Peter (2017). Silkeveiene. Gyldendal.
  • snl.no