Tema 23

Oppdagernes tidsalder

Kontekst for temaet

Hvordan gikk Europa fra å være en utkant til å bli sentrum? Hvorfor var det Portugal og Spania som tok føringen? I dette temakapitlet tar vi for oss den tidlige europeiske koloniseringen, og hvilke økonomiske prosesser dette skapte.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s281 i boka)

  1. Hvordan ble europeere oppmerksom på de rike natur­ressursene i Vest-Afrika?
  2. Hva var bakgrunnen for at portugiserne tok ledelsen i den tidlige fasen av Oppdagelsenes tidsalder?
  3. Hvordan overtok Spania ledelsen?
  4. Hva skjedde med den økonomiske maktbalansen i Europa etter Portugals og Spanias oppdagelser?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

■ Simple History: Ferdinan Magellans circumnavigation of the Earth

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: utforske hvordan kommunikasjon og kulturmøter har hatt betydning for mennesker i Norge og verden 
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker kommunisert og møtt andre mennesker? Hvordan har mennesker både skapt, levd med og løst konflikter, men også klart å leve fredelig?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Frankopan, Peter (2017). Silkeveiene, Gyldendal.
  • Diamon, Jared (1997). Våpen, pest og stål. Spartacus.
  • Europeisk kolonialisme (foredrag på Nasjonalbiblioteket i 2019 av Terje Tvedt)