Tema 21

Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme

Kontekst for kapitlet

Høymiddelalderen på 1200-tallet bragte med seg bedre klima, større byer, og voksende handel. Men mens middelalderens rigide samfunnssystem – føydalismen – var på hell, ventet katastrofen. En katastrofe som det tok 300 år å få kontroll på, men som også kan påstås å være en pådriver for ny utvikling. I dette temaet utforsker vi hvordan det kan ha seg.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 21 i læreboken “Historie på tvers for vg2” tar for seg temaene Svartedauden, byvekst og handelskapitalisme. Kapittelet utforsker hvordan store katastrofer som Svartedauden kan lede til omfattende sosial og økonomisk endring og gi grunnlag for ny vekst.

Svartedauden, som rammet Europa hardt på 1300-tallet, blir beskrevet som en katastrofal hendelse som resulterte i massiv befolkningsreduksjon. Dette hadde imidlertid en rekke uventede konsekvenser, blant annet større tilgang på land og ressurser for de overlevende, som førte til økte lønninger og forbedret levestandard for mange.

Videre diskuterer kapittelet byvekst i etterkant av pandemien, drevet av migrasjon til urbane områder og en økning i handel og håndverk. Detaljer om utviklingen av handelskapitalisme understrekes som en viktig faktor i denne byveksten, hvor økt handel bidro til rikdomsakkumulasjon og etablering av mer komplekse økonomiske strukturer.

Til slutt reflekterer kapittelet over hvordan disse historiske hendelsene formet moderne økonomiske systemer og bylandskap, og peker på viktigheten av å forstå historiske katastrofer for å se mulighetene de kan skape for samfunnsmessig og økonomisk transformasjon.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s261 i boka)

  1. Hvordan kunne svartedauden på lang sikt være en fordel for handelen i Europa?
  2. Klarer du å oppsummere Jared Diamonds forklaring på Europas forsprang i fem setninger?
  3. Hva menes med påstanden vår om at Asia kunne forby utvikling?
  4. Hva kan ha vært motivasjonene til det spanske kongeparet for å finansiere ekspedisjonen til Columbus?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Kapitlets relevans i forhold til Fagfornyelsen i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: gjøre rede for hvordan handel og økonomiske systemer har påvirket maktforhold og menneskers liv
Tverrfaglig tema: Bærekraftig utvikling –  I historiefaget handler det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling om å gi elevene forståelse av samspillet mellom mennesket og naturen. Faget viser hvordan mennesket har forholdt seg til naturen, forvaltet og brukt ressurser.
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

  • Diamond, Jared (1997). Våpen, pest og stål. Spartacus.
  • Harari, Yuval Noah (2016). Sapiens – en kort historie om menneskeheten. Bazar.
  • Landes, Davis S. (1998). The Wealth and Poverty of Nations.
  • 21st century Madagascar plague outbreaks, en.wikipedia.org
  • snl.no