Tema 19

Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen

Kontekst for temaet

Det er arkitekturhistorie generelt og Norges flotteste kirkebygg spesielt som er tema i dette kapitlet. Vi ser på hvilke motiver som lå bak middelalderens katedraler, og hvilke funksjoner de fylte på stedene der de ble oppført.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s235 i boka)

 1. Hvordan finansierte Norge hovedsakelig byggingen av de mange kirkene etter tinget på Moster?
 2. Hva kan ha vært motivene for å bygge Nidarosdomen?
 3. Hva forteller Nidarosdomen oss konkret om opp- og nedturene i norsk historie?
 4. Hvordan var Nidarosdomen en motor også for by­utviklingen i Nidaros?
 5. Hvorfor ble kongemakten i Norge sterkt knyttet til religion?
 6. Hva er religiøs turisme, og hvor er slik turisme viktig i verden i dag?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kompetansemål:
beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Follet, Ken (2018). Notre-Dame.
 • Næss, Atle (2011). Nidarosdomen. Gyldendal.
 • Oftestad, B. T og Rasmussen, T (2005). Norsk kirkehistorie. Universitetsforlaget.
 • nidaros.no
 • snl.no