Tema 19

Vår nasjonalhelligdom Nidarosdomen

Kontekst for temaet

Det er arkitekturhistorie generelt og Norges flotteste kirkebygg spesielt som er tema i dette kapitlet. Vi ser på hvilke motiver som lå bak middelalderens katedraler, og hvilke funksjoner de fylte på stedene der de ble oppført.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 19 i læreboken “Historie på tvers for vg2” er viet til Nidarosdomen, Norges nasjonalhelligdom. Dette kapittelet undersøker hvordan katedralen har påvirket og blitt påvirket av norsk historie gjennom århundrene. Nidarosdomen, som står i Trondheim, har vært et viktig religiøst senter siden middelalderen, spesielt som pilegrimsmål og som kroningskirke for norske konger.

Kapittelet tar for seg katedralens arkitektoniske utvikling fra dens grunnleggelse på Olav den Helliges gravsted. Det belyser hvordan byggestilene har endret seg over tid, fra romanske til gotiske trekk, og hvordan disse endringene speiler bredere europeiske kulturelle og arkitektoniske strømninger.

I tillegg diskuteres Nidarosdomens rolle i nasjonal identitetsbygging, spesielt under nasjonalromantikken på 1800-tallet, da den ble et symbol på nasjonal selvstendighet og historisk kontinuitet.

Kapittelet avsluttes med en refleksjon over Nidarosdomens moderne betydning, både som kulturelt og religiøst symbol, og dens pågående restaureringsarbeider som både bevarer og fornyer denne historiske skatten for fremtidige generasjoner.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s235 i boka)

 1. Hvordan finansierte Norge hovedsakelig byggingen av de mange kirkene etter tinget på Moster?
 2. Hva kan ha vært motivene for å bygge Nidarosdomen?
 3. Hva forteller Nidarosdomen oss konkret om opp- og nedturene i norsk historie?
 4. Hvordan var Nidarosdomen en motor også for by­utviklingen i Nidaros?
 5. Hvorfor ble kongemakten i Norge sterkt knyttet til religion?
 6. Hva er religiøs turisme, og hvor er slik turisme viktig i verden i dag?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere – send en epost til kontakt@historiepatvers.no for å få passordet).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kompetansemål:
beskrive religionens betydning for samfunns- og maktforhold fra middelalderen til og med vår tid og vurdere dens rolle i menneskers selvoppfatning og syn på andre

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Follet, Ken (2018). Notre-Dame.
 • Næss, Atle (2011). Nidarosdomen. Gyldendal.
 • Oftestad, B. T og Rasmussen, T (2005). Norsk kirkehistorie. Universitetsforlaget.
 • nidaros.no
 • snl.no