Tema 17

Fra vikingtid og storhetstid

Kontekst for kapitlet

Etter vikingtiden fulgte en periode med ufred i Norge, den såkalte borgerkrigstiden. Kong Håkon Håkonsson klarte å etablere en sterk kongemakt på 1220-tallet, og senere konger – som Magnus Lagabøte – bygde videre på dette. Dette var Norges storhetstid, en periode da norske konger hersket over et stort nordsjørike. I dette temaet studerer vi hvordan det foregikk.

Oppsummering av kapitlet (Omtrent 250 ord – skapt ved hjelp av ChatGPT4)

Kapittel 17 i læreboken «Historie på tvers for vg2» fokuserer på Norges historie fra vikingtiden til storhetstiden, og ser på hvordan Norge utviklet seg i denne perioden. Kapittelet starter med å beskrive vikingtiden som en æra av oppdagelse, plyndring, og etablering av handelsruter over store deler av Europa. Det belyser hvordan vikingene ikke bare var krigere, men også handelsfolk og oppdagere.

Deretter overgår kapittelet til å diskutere Norges overgang fra vikingtiden til en mer stabil og sentralisert stat under overgangen til middelalderen. Det understreker rollen til kristendommen i å forme nasjonale identiteter og konsolidere kongelig makt gjennom kristningen av Norge under kong Olav Haraldsson og andre.

Videre beskrives utviklingen av Norge gjennom middelalderen, inkludert økonomisk utvikling, sosiale strukturer, og politisk organisering, og hvordan disse elementene førte til Norges oppblomstring i det som refereres til som storhetstiden. Det trekkes også frem hvordan internasjonale konflikter og samhandlinger, særlig med Danmark og Sverige, påvirket Norges politiske landskap.

Kapittelet avsluttes med en refleksjon over hvordan perioden la grunnlaget for det moderne Norge og påvirket dets kulturelle og politiske utvikling inn i en ny æra.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s213 i boka)

 1. Hvorfor vet vi mest om vikingene fra andre enn ­vikingene selv, og hvorfor kan dette gi oss et urett­­­­­ferdig bilde på hvor ville og voldelige de faktisk var?
 2. Hva var det ved vikingene som imponerte europeerne?
 3. Hvorfor ble vikingene også kjent som dyktige administratorer?
 4. I hvilken sammenheng dukker ordet Nordvegr opp
  første gang?
 5. Hvordan klarte norske konger å etablere autoritet
  i starten?
 6. Hva var bakgrunnen for borgerkrigene, og hvorfor ­foregikk de så lenge?
 7. Hva var bakgrunnen for at Norge på 1200-tallet fikk en så sterk stilling blant landene rundt Nordsjøen?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karten (2002). Historien om Norge, Bd. 1-5. Gyldendal.
 • Alnæs, Karsten (2003). Historien om Norge. TV-serie. NRK.
 • Wernick, Robert (2014). The Vikings. New Word City.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no