Tema 17

Fra vikingtid og storhetstid

Kontekst for kapitlet

Etter vikingtiden fulgte en periode med ufred i Norge, den såkalte borgerkrigstiden. Kong Håkon Håkonsson klarte å etablere en sterk kongemakt på 1220-tallet, og senere konger – som Magnus Lagabøte – bygde videre på dette. Dette var Norges storhetstid, en periode da norske konger hersket over et stort nordsjørike. I dette temaet studerer vi hvordan det foregikk.

Repetisjonsspørsmålene til kapitlet
(hentet fra s213 i boka)

 1. Hvorfor vet vi mest om vikingene fra andre enn ­vikingene selv, og hvorfor kan dette gi oss et urett­­­­­ferdig bilde på hvor ville og voldelige de faktisk var?
 2. Hva var det ved vikingene som imponerte europeerne?
 3. Hvorfor ble vikingene også kjent som dyktige administratorer?
 4. I hvilken sammenheng dukker ordet Nordvegr opp
  første gang?
 5. Hvordan klarte norske konger å etablere autoritet
  i starten?
 6. Hva var bakgrunnen for borgerkrigene, og hvorfor ­foregikk de så lenge?
 7. Hva var bakgrunnen for at Norge på 1200-tallet fikk en så sterk stilling blant landene rundt Nordsjøen?

Dybdeoppgaver til temaet

Oppgaver her (de samme som du finner bak i boka)

Quiz-spørsmål fra kapitlet

Spørsmål fra teksten i boka som kan benyttes til en flervalgstest for elevene, som ren læringsaktivitet – legges inn i Teams, itsl, kahoot (osv) av lærer.
Spørsmål med svar finnes her (passordbeskyttet side, bare for lærere).

Her finner du quiz-spørsmålene ferdig innlagt i en Teams-form som du kan importere rett inn i din egen Teams-bruker, ferdig til å bruke med elevene.

Relevante ressurser på nett

Temaets tilknytning til ny læreplan i historie

Kompetansemål: presentere viktige demografiske endringer og vurdere årsaker til disse endringene og virkninger av dem for mennesker og samfunn
Kompetansemål: vurdere endringer i fordeling og legitimering av makt fra middelalderen til og med tidlig nytid
Kjerneelementer: Hvordan har mennesker skaffet seg mat og livsgrunnlag og skapt og fordelt rikdom og ressurser? Hvordan har mennesker organisert seg i samfunn?

Forfatternes hovedkilder for kapitlet

 • Alnæs, Karten (2002). Historien om Norge, Bd. 1-5. Gyldendal.
 • Alnæs, Karsten (2003). Historien om Norge. TV-serie. NRK.
 • Wernick, Robert (2014). The Vikings. New Word City.
 • snl.no
 • norgeshistorie.no